| Joona Salminen

IOSOT – Vanhan testamentin tutkimusta aurinkoisessa Helsingissä

Helsingin yliopistolla on parhaillaan käynnissä kansainvälinen Vanhan testamentin tutkimuksen konferenssi IOSOT (The International Organization for the Study of the Old Testament). Organisaation presidenttinä toimii professori emerita Raija Sollamo ja kongressin sihteerinä TT Jutta Jokiranta.

IOSOT:n pääsihteeri, professori Arie van der Kooij alleviivasi avajaispuheenvuorossaan järjestön historian merkkipaaluja. Kuluva vuosi on 60-vuotiaan IOSOT:n juhlavuosi. Nyt järjestettävä kansainvälinen kongressi on järjestyksessä 20. ja tapaaminen pidetään ensimmäistä kertaa Helsingissä.

Kongressin teemoja

Tapahtuman laajasta tarjonnasta Jutta Jokiranta nostaa esille seuraavat:

– Tiistaina esitelmöi pääsessiossa professori Anneli Aejmelaeus, joka on kutsutuista esitelmöitsijöistä ainoa suomalainen. Hän edustaa suomalaista Septuaginta- eli kreikankielisen Vanhan testamentin tutkimusta. Aejmelaeuksen esitelmän otsikko ”How to Reach the Old Greek in 1 Samuel and What to Do with It?” heijastaa uusien tekstilöytöjen aiheuttamaa muutosta Vanhan testamentin tekstien tutkimuksessa.

– Samana iltana Qumran-alakokouksessa keskustellaan Qumran-tutkimuksen kuumasta aiheesta. Oliko jahad yksi yhteisö vai monta ryhmää saman liikkeen sisällä? Ajoitetaanko liikkeen kiistakumppanit Paha pappi ja Vanhurskauden opettaja ensimmäiselle vai toiselle vuosisadalle eaa.?

– Torstaina professori Thomas Römer johtaa paneelikeskustelua niin sanotusta deuteronomistisesta historiasta, joka on Vanhan testamentin tutkimuksen kannalta keskeinen teema. Römer esitteli teemaansa maanantaina lehdistötilaisuudessa: ”Jos deuteronomistista historiaa ei olisi kirjoitettu, ei olisi juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia, ainakaan tässä muodossa. Monet muut kansat ympäristössä näyttävät kadonneen historian hämärään, mutta juutalaisuus muotoutui historiankirjoituksen ja teologian tekemisen kautta ja kesti muun muassa pakkosiirtolaisuuden haasteen.”

Onko ”auringon alta” löytynyt jotain uutta?

– Uusia tutkimustuloksia ja paljon uutta tietoa on raportoitu: heti maanantaiaamun ensimmäisessä luennossa professori Angela Berlejung Leipzigista ”räjäytti pankin” kertomalla muinaisen Assyrian valtakunnan valloitus- ja liittolaispolitiikasta, uskontopolitiikasta ja kauppapolitiikasta sekä väestön pakkosiirroista, Raija Sollamo hehkuttaa.

Tapahtuman ohjelmaan voi tutustua Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan kotisivuilla, esitelmistä on saatavilla tiivistelmät. Kongressiin liittyy myös muita tapaamisia (Joint Congresses), joissa perehdytään muun muassa Septuagintaan, Qumranin teksteihin ja targumeihin.