| Joona Salminen

Professori Sakaranaho: ”Uskontotiede vastaa monikulttuurisen yhteiskunnan haasteisiin”

398px-Golden_Crescent_Moon

 

Uskontotieteen professorina joulukuussa 2009 aloittanut Tuula Sakaranaho piti juhlaluentonsa 26.5. aiheesta ”Uskontotiede ja monikulttuuristuva yhteiskunta”.

398px-Golden_Crescent_Moon

Professori Tuula Sakaranahon johtama projekti tarkastelee, miten hallinnan mekanismit toimivat islaminuskoisten maahanmuuton kohdalla. Kuva: Wikimedia Commons.

Esitelmässään professori Sakaranaho nosti esille, miten uskonnolliset yhdyskunnat joutuvat painimaan yhtäältä omaan perinteeseensä sitoutumisen ja toisaalta muuttuvaan yhteiskuntaan sopeutumisen välillä. Sakaranahon mukaan esimerkiksi Luther-säätiön asemasta käytyä keskustelua on mahdollista ymmärtää tästä näkökulmasta. Hän puuttui luennossaan myös islamin näkyvyyteen Euroopassa, ja totesi, että Euroopan maiden on löydettävä hallittu tapa hoitaa maahanmuutto ja sen mukanaan tuoma kulttuurinen moninaisuus.

Sakaranaho johtaa nelivuotista tutkimusprojektia Ylikansallisen islamin hallinta, jonka tehtävänä on tarkastella, miten hallinnan mekanismit toimivat nimenomaan islamin ja muslimien maahanmuuton kohdalla. Perinteisen valtiokeskeisen tutkimuksen ohella on Sakaranahon mielestä kiinnitettävä huomio myös uskonnollisin yhteisöihin yhteiskuntaan sopeutumisen väylinä. Hän harmittelee sitä, että hallinnan tutkimuksessa on niin vähän tutkittu yksittäisten uskonnonharjoittajien tapaa ajatella ja toimia. Tutkimuksessa on huomioitava myös sukupuoli. Esimerkiksi islamin radikalisoituminen liitetään yleensä nuoriin miehiin ja huntukeskustelu taas osoittaa sen, miten naisten pukeutumiseen kiteytyy paljon siitä mitä islamissa vierastetaan.  

Sakaranaho esitteli myös uskontotieteen tutkimusprofiilia ja totesi luentonsa lopuksi, että Helsingin ylipiston uskontotiede on hyvin dynaaminen tieteenala, jolla on paljon annettavaa sekä tieteelle että yhteiskunnalle.

Lue professori Sakaranahon esitelmä täältä.