| Hannu Mustakallio

Professori Eeva Martikainen 1949–2010

Eeva_Martikainen

 

Professori Eeva Martikainen kuoli vakavan sairauden murtamana 22. helmikuuta Helsingissä. Yllättävän suruviestin johdosta Suomen lippu oli seuraavana päivänä puolitangossa Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella.

Eeva_Martikainen

Eeva Martikainen oli lähtöisin Polvijärveltä. Hän pääsi ylioppilaaksi Joensuun tyttölyseosta 1969. Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa hän aloitti hallinnon alimmilta portailta apulaiskanslistina. Hän toimi myös opintosihteerinä, tiedekuntasihteerinä ja assistenttina sekä virkaa tekevänä professorina ennen kuin päätyi uusimman ajan teologian professoriksi.

Viimeinen vaihe Martikaisen akateemisella uralla oli toimiminen Joensuun yliopiston systemaattisen teologian professorina vuodesta 2002 lähtien.

Kollegamme ansioitui ennen muuta tohtoriopiskelijoiden ahkerana kouluttajana. Hänen johdollaan Joensuun yliopiston teologisesta tiedekunnasta valmistui vuodesta 2004 lähtien viisi tohtoria. Tämä määrä muodostaa lähes puolet läntisen teologian puolella viime vuoden loppuun mennessä väitelleistä 12 tohtorista.

Martikaisen tohtorikoulu ei ollut ehtymässä, päinvastoin useat hänen oppilaansa Joensuussa tai Helsingissä väittelevät lähiaikoina. Oli kuvaavaa, että hän sai viimeisenä viikonloppunaan käsiinsä erään oppilaansa väitöskirjan käsikirjoituksen, joka oli lähdössä esitarkastukseen.

Eeva Martikainen oli sisäistänyt klassisen sivistysyliopiston korkeat ihanteet. Hänen ensisijaisena päämääränään ei ollut tutkintotavoitteiden määrällinen saavuttaminen, vaan tutkimuksen laadullinen edistäminen. Sama koskee Martikaisen johtamia akatemiaprojekteja, jotka liittyivät hänen keskeisiin tutkimusalueisiinsa ekumeenisiin keskusteluihin sekä teologian ja luonnontieteiden vuoropuheluun.

Viime vuonna Martikaisen elämäntyötä kunnioitettiin julkaisemalla hänelle juhlakirja Oppi ja maailmankuva, jonka kirjoittajat olivat eturivin teologeja ja filosofeja sekä luonnontieteiden edustajia. Hän oli Suomalaisen tiedeakatemian ja Itä-Suomen yliopiston ensimmäisen yliopistokollegion jäsen.

Eeva Martikainen toimi Helsingissä vuonna 1972 teologian ylioppilaiden lehden Kyyhkysen päätoimittajana. Hänen silloinen ohjelmanjulistuksensa on edelleen ajankohtainen:

”Aikamme vaatii aktiivista osallistumista, avartumista, toimintaa ja tehokkaasti saatuja konkreettisia tuloksia ja uudistuksia. Tämä ilmapiiri ei ole vieras tiedekunnassammekaan. Kaikki tämä on sinänsä hyvää, ja monet asiat suorastaan pakottavat meitä pikaisiin ratkaisuihin. Mutta on heti syytä huomata, että saamattomuuden nuhtelu muuttuu herkasti painostukseksi ja musertaa juurtumattoman ihmisen. Kivistelijöitä on meissä riittävästi. Harvinaisia ovat sen sijaan ihmiset, jotka pyrkivät kysymään ja noudattamaan Jumalan tahtoa jokapäiväisessä elämässään.”

Kirjoittaja Hannu Mustakallio on kirkkohistorian professori ja Itä-Suomen yliopiston teologian osaston varajohtaja.