| Joona Salminen

Professori Paavo Kettunen sai juhlakirjan

 

Itä-Suomen yliopiston käytännöllisen teologian professorin Paavo Kettusen kunniaksi on julkaistu juhlakirja Terve sielu terveessä ruumiissa. Juhlakirjassa on 27 artikkelia, joiden kirjoittajat ovat professori Kettusen työtovereita Itä-Suomen ja Helsingin yliopistoista sekä Åbo Akademista.

Pääosa kirjan artikkeleista liittyy käytännölliseen teologiaan, erityisesti sielunhoitoon. Lisäksi kirjassa käsitellään uskonnollista kasvatusta, diakoniaa ja systemaattisen teologian kysymyksiä. Kirkkohistorialliset artikkelit tarjoavat uusia näköaloja itäsuomalaiseen menneisyyteen ja nykypäivään.  Mukana on myös luterilais-ortodoksisia suhteita ortodoksisesta näkökulmasta valaiseva artikkeli ja luettelo professori Kettusen julkaisutoiminnasta.

Kirjoittajista Lapuan hiippakunnan piispa Simo Peura selvittää ajankohtaisten ongelmatapausten valossa, milloin kristillinen kaste on oikein toimitettu. Mikkelin hiippakunnan emerituspiispa Voitto Huotari puolestaan kysyy, vieläkö kansankirkosta on kirkkoreformin tavoitteeksi. Dosentti Kyllikki Tiensuu kuvaa Nurmeksessa vuodesta 1989 alkaen esitetyn Immanuel-jouludraaman vaiheita.

Paavo Kettunen on lähtöisin ilomantsilaisesta perheestä, jossa kasvaneista 13 lapsesta viidestä pojasta tuli pappeja. Hän on toiminut seurakunta-, opiskelija- ja sairaalapappina Kuopion hiippakunnassa, kirkon korkeakoulusihteerinä ja Helsingin hiippakunnan pääsihteerinä. Joensuun – nykyisen Itä-Suomen – yliopiston ensimmäisenä käytännöllisen teologian professorina Kettunen on ollut vuodesta 2001 lähtien.

Professori Kettunen on ollut keskeisesti rakentamassa teologista koulutusta Joensuussa.  Vastuu käytännöllisen teologian opetuksesta on johtanut hänet kehittämään yhteyksiä työelämään ja ohjaamaan niihin liittyvää tutkimusta. ”Joensuun mallin” mukaiset kirkon virkaan valmistavat soveltavat opinnot ovat lujittaneet teologisen koulutuksen yhteyksiä luterilaisiin seurakuntiin ja hiippakuntiin.

Kettunen on omissa tutkimuksissaan käsitellyt erityisesti sielunhoitoon ja pastoraalipsykologiaan liittyviä kysymyksiä. Hänen pohdintansa häpeästä ja syyllisyydestä ovat löytäneet runsaasti kaikupohjaa tavallisten suomalaisten keskuudessa.

Juhlakirjan on toimittanut professori Hannu Mustakallio. Sen toimitusneuvostoon ovat hänen lisäkseen kuuluneet dosentit Ilkka Huhta ja Jouko Kiiski sekä yliopistonlehtori Heikki Salomaa.

Juhlakirjan ilmestyminen aloitti Karjalan teologisen seuran (KTS) julkaisujen sarjan. KTS on Paavo Kettusen johdolla Joensuussa keväästä 2003 lähtien toiminut tieteellinen seura, joka on ekumeenisessa hengessä virittänyt keskustelua ajankohtaisista teologisista ja yhteiskunnallisista kysymyksistä.

Terve sielu terveessä ruumiissa. Juhlakirja professori Paavo Kettusen täyttäessä 60 vuotta 27.11.2009. Toim. Hannu Mustakallio. Karjalan teologisen seuran julkaisuja 1. Joensuu 2009. 374 s. ISBN 978-952-67348-0-4. ISSN 1798-7695.

Tiedustelut: professori Hannu Mustakallio

hannu.mustakallio@uef.fi,
puh. (013) 251 4315, GSM 040 531 3214