| Tuomas Nyyssölä

Tutkimus: Suomalainen rippikoulu on kansainvälisesti huippuluokkaa

KTKJ107

Kansainvälinen rippikoulututkimus osoittaa, että rippikoulu vaikuttaa myönteisesti suomalaisten nuorten uskonnollisiin asenteisiin sekä lisää heidän kiinnostustaan seurakuntaa kohtaan. Suomalaisnuoret ovat myös tyytyväisempiä rippikouluunsa kuin ikätoverinsa Pohjois- ja Keski-Euroopassa.

KTKJ107

Rippikoulu tavoittaa edelleen huomattavan osan suomalaisnuoria. Kuva: Kirkon tiedotuskeskus.

Näin kertoo Seinäjoella 7. lokakuuta julkaistun ”Rippikoulun todellisuus” –tutkimuksen tulos. Tutkimus perustuu laajaan kyselyaineistoon, johon vastasi 20 000 rippikoululaista ja 2000 rippikoulun opettajaa seitsemästä maasta.

Tutkimuksen mukaan suomalaisen rippikoulun vahvuuksia ovat leirijakso, asiantuntevat opettajat sekä rippikoulusuunnitelma, joka vastaa nuorten tarpeisiin. Myös isosten panos rippikoulun toteutukseen on kansainvälisesti ainutlaatuista.

Rippikoulu vahvistaa suomalaisnuorten suhdetta seurakuntaan. Oppimistulokset ovat suomalaisessa rippikoulussa hyviä ja rippikoulun tavoitteiden mukaisia. Rippikoulu on monelle nuorelle myös hengellisesti merkittävä kokemus.

Suomalaisnuoret suhtautuivat rippikoulun alussa uskonkysymyksiin kriittisemmin kuin rippikoululaiset keskimäärin. Suomessa rippikoulu vaikutti nuorten asenteisiin vertailumaita myönteisemmin.

Rippikoulun alussa 38 prosenttia suomalaisnuorista kertoi uskovansa siihen, että Jeesus on noussut kuolleista. Rippikoulun lopussa osuus oli 56 prosenttia. Lisäksi peräti 48 prosenttia suomalaisnuorista ilmoitti rippikoulun lopussa olevansa halukas osallistumaan seurakunnan toimintaan.

Tutkimuksen mukaan suomalaisen rippikoulun opetus on edelleen hyvin opettajajohtoista. Myös hengellisen elämän ja rukouksen nivoutumisessa rippikoulun kokonaisuuteen on kehittämistä.

Suomessa rippikoulun käy vuosittain lähes 90 prosenttia 15-vuotiaista. Missään muussa maassa rippikoulu ei tavoita yhtä kattavasti tiettyä ikäluokkaa kuin Suomessa. Vertailututkimuksessa olivat mukana Saksa, Sveitsi, Itävalta, Tanska, Norja, Ruotsi ja Suomi.

 

Artikkelikokoelman ”Rippikoulun todellisuus” ovat toimittaneet dosentti Kati Niemelä ja dosentti Tapani Innanen. Se on julkaistu Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisujen sarjassa. Tapani Innanen & Kati Niemelä (toim.): Rippikoulun todellisuus Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 107.