| Tuomas Nyyssölä

Kirjauutuus: Suomalaiset pappilat

Suomalaiset_pappilat

Suomalaiset pappilat ovat historiansa aikana parhaimmillaan olleet hengellisen ja henkisen elämän keskuksia, joiden vaikutus ulottui paljon paikallisyhteisöä kauemmaksi. Papiston asema aateliston, porvariston ja talonpoikien rinnalla omana säätynään on antanut sille paljon vaikutusvaltaa. Keskinäisten sukulaissuhteiden välityksellä pappiloiden vaikutus on ulottunut paikallisyhteisön ulkopuolelle.

Tuore teos esittelee henkilö- ja rakennushistoriallisesti mielenkiintoisia suomalaisia pappiloita ja niiden elämänpiiriä 1700-luvulta 1970-luvulle. Pappiloilla on ollut Suomen kulttuurihistoriassa laaja ja monivaikutteinen merkitys. Papisto on ollut luomassa hyvinvoinnin edellytyksiä maaseudun elinolojen parantajana ja sivistystason kohottajana.

Pappilan rakennuskanta ja määrä on ollut virkataloista annettujen asetusten säätelemää. Rakentamisesta ovat vastanneet seurakunnan talolliset. Pappila on vaikuttanut rakennustapansa ohella monella tavalla esikuvallisesti ympäristöönsä. Säätyläiskodin ja paikallisyhteisön välit ovat olleet läheiset. Maatalous, taloudenpito, puutarhat ja ruokatalous ovat muodostaneet olennaisen osan pappilakulttuuria. Pappiloilla on ollut huomattava vaikutus myös maanviljelyksen tuotantotapojen uudistuksiin. Puutarhanhoidon ja hyötykasvien viljelyn kautta uudet keittiökasvit, peruna ja vihannekset ovat pappiloiden kautta löytäneet tiensä talonpoikaisiin ruokatalouksiin.

Teoksen ”Suomalaiset pappilat – Kulttuuri-, rakennus- ja taloushistoriaa” osin aiemmin julkaisemattoman kuvituksen on koonnut Sirkku Dölle. Kuvat ovat pääosin Museoviraston kuva-arkiston pappilakuvista sekä muiden museoiden ja yksityishenkilöiden hallussa olevista kokoelmista. Pappila-arkkitehtuurikuvia täydentävät lisäksi Kansallisarkistossa olevassa Rakennushallituksen piirustusarkistossa sekä seurakuntien arkistossa olevat piirustukset.

 

Teoksen ”Suomalaiset pappilat – Kulttuuri-, rakennus- ja taloushistoriaa” ovat kirjoittaneet Marja Terttu Knapas, Markku Heikkilä ja Timo Åvist. Kuvatoimitus Sirkku Dölle. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1238, Tiede.