| Heikki Räisänen & Tuomas Nyyssölä

Kirjauutuus: Miten Kristus ymmärrettiin varhaiskristillisenä aikana?

Raisanen

Helsingin yliopiston ja Åbo Akademin eksegetiikan laitoksilla toimi vuosina 1994-2005 tutkimuksen huippuyksikkö ”Varhaisen juutalaisen ja kristillisen ideologian muotoutuminen”. Tutkimusyksikön työ saatiin päätökseen heinäkuussa, kun sen johtajan, emeritusprofessori Heikki Räisäsen kirja ”The Rise of Christian Beliefs: The Thought World of Early Christians” ilmestyi. Teos kokoaa yhteen paitsi Räisäsen elämäntyön myös merkittävän osan huippuyksikön työstä.

Kirja hahmottelee uskonnonhistoriallisesta näkökulmasta kokonaiskuvan varhaisten kristittyjen ajatusmaailmasta. Teoksessa on huomioitu tasaveroisena kaikki lähdemateriaali parin ensimmäisen vuosisadan ajalta, siis myös Uuden testamentin ulkopuolelle jääneet kirjoitukset kuten Nag Hammadin gnostilaiset tekstit.

Kirjan keskeisiä johtopäätöksiä on, että Jeesuksen saarnaa Jumalan valtakunta viittasi todennäköisesti historian käänteeseen: maailmassa alkaisi uudenlainen elämä. Pääsiäisvisiot, joissa kuollut Mestari nähtiin elävänä, synnyttivät uskon Jeesuksen korotuksesta taivaaseen, mistä hän palaisi perustamaan Valtakuntaa.

Raisanen

Emeritusprofessori Heikki Räisäsen kirja tutkii ajanlaskun alun käsityksiä Kristuksesta. Kuva: HY.

– Käänteen odotus hengellistyi nopeasti. Jeesuksen paluun viipyessä Jumalan valtakunta siirtyi maan päältä taivaaseen, missä ikuinen elämä odotti uskovia, Räisänen tulkitsee historiallista käännettä.

Rinnan tämän kehityksen kanssa Jeesus-liike hiljalleen irtautui juutalaisista käytännöistä. Juutalainen identiteetti muuntui kristilliseksi, mihin liittyi myöhemmin kohtalokkaita seurauksia saanut polemiikki perinteistä juutalaisuutta vastaan.

Vanhat ja uudemmat tulkinnat elivät silti rinnakkain. Varhaisten kristittyjen uskomukset muodostavat värikkään kirjon.

– Yhteistä oli vakaumus Jeesuksen ratkaisevasta merkityksestä, jota kuitenkin tulkittiin eri tavoin.

Yksille Jeesus oli Jumalan tiettyyn tehtävään valitsema mies. Toisille hän itse oli jumalallinen hahmo, joka ei joka suhteessa näytä muiden ihmisten kaltaiselta.

– Tällaista korostusta eivät edustaneet vain myöhemmin harhaoppisiksi leimatut kristityt, vaan myös esimerkiksi Johanneksen evankeliumi, Räisänen tulkitsee.

– Monet kirkkojen opit ovat kehittyneet näkemyksistä, jotka alkuaikoina olivat yksi vaihtoehto monista. Taju tästä voi antaa aseita kriitikoille, mutta myös virikkeitä perinteen luoville tulkinnoille uusissa tilanteissa.

Rise of Christian Beliefs on yleistajuinen, mutta sopii myös yliopistolliseksi oppikirjaksi. Kirjan sisältöihin voi myös tutustua verkossa osoitteessa www.fortresspress.com/raisanen. Kirjaa myy Euroopassa Alban Books.