| Marita Seitsalo

Teologian opintoja voi suorittaa nyt verkossa

hy_opiskelija
hy_opiskelija

 hy_opiskelija
Kuva Ida Pimenoff

Kirjallisuuden opiskelijat hankkivat perinteiseen tapaan ja tenttiosuudet suoritetaan yleisissä tenteissä Joensuussa tai yhteistyöoppilaitoksissa ympäri Suomen. Opintosuunnitelma sekä opintojaksojen suoritusohjeet löytyvät myös verkosta. Helppokäyttöisessä sähköisessä oppimisympäristössämme (Moodle) opiskelijat voivat vaivatta osallistua tuutorointeihin ja palauttaa oppimistehtäviään.
        
Tämän lisäksi perinteisiä lähituutorointeja järjestetään tasaisin väliajoin. Chatti-tuutorointien toimivuutta kokeillaan tänä vuonna ortodoksisen teologian englanninkielisen opintokokonaisuuden opiskelijoiden kanssa. Ortodoksisen teologian perusopinnoissa on testattu viime keväänä myös verkkotenttimistä. Verkkotentit mahdollistavat opiskelijoiden tenttimisen esimerkiksi kotoaan käsin. Toistaiseksi verkkotenttien toimivuutta teologian opinnoissa vasta testataan. 
   
Yleisen teologian perus- ja aineopinnot ja ortodoksisen teologian perus- ja aineopinnot (suomeksi että englanniksi) ovat monimuotoisia opintokokonaisuuksia, ja ne vastaavat Joensuun yliopiston teologisen tiedekunnan tutkintovaatimuksia. Suoritettuaan aineopinnot opiskelijalla on mahdollisuus hakea yliopiston tutkinto-opiskelijaksi erillisvalinnassa avoimen yliopiston väylän kautta. 
    
Lisätietoja: 
    
Suunnittelija Tiina Juurela, avoin yliopisto (013) 251 4072
Dekaani Lauri Thurén, teologinen tiedekunta 050-5910991

  
teksti Joensuun yliopiston viestintä