| Hannu Mustakallio

Professori Eeva Martikainen sai juhlakirjan

eevam

Joensuun yliopiston systemaattisen teologian professorin Eeva Martikaisen 60-vuotispäivän johdosta on ilmestynyt juhlakirja ”Oppi ja maailmankuva”. Juhlakirjan on julkaissut Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura, jonka puheenjohtajana professori Martikainen toimi Helsingissä 15 vuoden ajan.

Juhlakirjan 23 kirjoittajaa ovat Eeva Martikaisen kollegoja ja oppilaita Suomesta, Saksasta ja

eevam

Eeva Martikainen sai juhlakirjan.

Yhdysvalloista. He ovat eturivin teologeja ja filosofeja sekä luonnontieteiden edustajia.

Teoksessa on kolme osastoa, jotka liittyvät professori Martikaisen omaan tutkimukselliseen suuntautumiseen: ”Luther, luterilaisuus ja opin käsite”, ”Klassinen kristinusko ja ekumenia” sekä ”Teologia, filosofia ja luonnontiede dialogissa”. Juhlakirjaan sisältyy myös luettelo Martikaisen keskeisestä tieteellisestä tuotannosta vuosilta 1980 – 2007.

Artikkelit sisältävät kiinnostavia avauksia patristisesta feministiteologiasta postmoderniin kulkurifilosofiaan ja luterilaisesta mystiikasta tieteellisen tiedon filosofiseen hahmottamiseen. Keskeisenä teologisena lähtökohtana on todellisuuden tarkastelu trinitaarisesta teologiasta käsin.

Eeva Martikainen on toiminut pitkään Helsingin yliopiston tutkimus-, opetus- ja hallintoviroissa. Joensuun yliopiston systemaattisen teologian professori hän on ollut vuodesta 2002 lähtien. Martikainen on johtanut Suomen akatemian rahoittamia monitieteisiä tutkimusprojekteja, jotka ovat selvittäneet modernia länsimaista todellisuuskäsitystä.

Oppi ja maailmankuva. Professori Eeva Martikaisen 60-vuotisjuhlakirja. Toim. Tomi Karttunen. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran julkaisuja 261. Helsinki 2009. 373 s.