| Hannu Mustakallio

Joensuussa 68 uutta läntisen teologian opiskelijaa

Joensuun yliopiston teologisessa tiedekunnassa on aloittanut opintonsa 68 uutta läntisen teologian opiskelijaa. Heistä tiedekuntaan on tullut päävalinnassa 55 ja erillisvalinnassa 13 opiskelijaa.

Pääosa uusista opiskelijoista (52) hyväksyttiin kirkon ja uskonnollisten yhteisöjen suuntautumisvaihtoehtoon, joka antaa kelpoisuuden evankelisluterilaisen kirkon papin ja lehtorin virkaan. Opetusalan linjalla on aloittanut kymmenen opiskelijaa, jotka tähtäävät uskonnon aineenopettajiksi. Joensuussa opetusalan linjalle hakeudutaan suoraan opintojen alussa eikä vasta myöhemmin kuten Helsingissä.

Kulttuurin ja yhteiskunnan linjalle hyväksyttiin kuusi hakijaa. Linja tarjoaa mahdollisuuden opiskella teologisten aineiden ohella myös muita yliopistollisia aineita, mutta ei pätevöitä kirkon eikä koulun palvelukseen.

Joensuun tiedekuntaan hakijoita oli päävalinnassa 233 eli jonkin verran enemmän kuin aiempina vuosina. Valintakokeeseen heistä osallistui kuitenkin vain 128. Tänä vuonna kaikilla koulutusaloilla oli ensimmäistä kertaa käytössä sähköinen yhteishaku, joka vähensi selvästi valintakokeeseen osallistuneiden määriä.

Erillisvalinnassa hakijoita oli 43. Heistä tiedekuntaan otettiin avoimen yliopiston väylän kautta neljä ja aiemman korkeakoulututkinnon perusteella kahdeksan hakijaa sekä yksi muualta tullut siirto-opiskelija.

Helsingin teologisessa tiedekunnassa pääsykokeisiin ilmoittautui 743 hakijaa, mutta niihin osallistui vain 428 henkilöä. Tiedekuntaan otettiin päävalinnassa 201 uutta opiskelijaa eli 47 % hakijoista. Joensuussa hyväksyttyjen osuus pääsykokeisiin osallistuneista oli samaa tasoa (48 %).

Joensuussa päävalinnassa otetuista uusista opiskelijoista tasan puolet on naisia, puolet miehiä. Helsingissä naisopiskelijoita on selvä enemmistö (57 %).  Joensuussa seurakunnallisella linjalla aloittaneiden miesten osuus on kasvanut 49 prosentista (2006) 59 prosenttiin. Uskonnonopettajiksi aikovista naisia on kuitenkin 80 prosenttia.

Uusien ylioppilaiden osuus Joensuun tiedekunnassa aloittaneista on 22 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 36 prosenttia.

Joensuun teologisessa tiedekunnassa on läntisen teologian lisäksi ortodoksisen teologian koulutusohjelma. Siihen otetaan päävalinnassa opiskelijoita joka toinen vuosi, seuraavan kerran ensi keväänä.