| Kirkon tiedotuskeskus

Tutkimus: Kirkko työllistää vähän heikossa työmarkkina-asemassa olevia

tyossa_ing
tyossa_ing

 tyossa_ing
 Kuva: Wikipedia

Liisa Björklundin ja Henrietta Grönlundin tutkimuksessa selvitettiin kirkon organisaatioiden toiminta heikossa työmarkkina-asemassa olevien ryhmien työllistäjänä. Näitä ryhmiä ovat fyysisesti vajaakuntoiset ja vammaiset, kehitysvammaiset, pitkäaikaistyöttömät, maahanmuuttajat, mielenterveyskuntoutujat, ammattikouluttamattomat nuoret ja ikääntyneet.


Pitkäaikaistyöttömiä on työllistetty eniten

Eniten kirkkoon on työllistetty pitkäaikaistyöttömiä, 35 prosenttiin organisaatioista. Ammattikouluttamattomien nuorien vastaava luku on 20 prosenttia. Ikääntyneitä, fyysisesti vajaakuntoisia tai vammaisia sekä psyykkisesti vajaakuntoisia tai mielenterveyskuntoutujia on työskennellyt kustakin ryhmästä noin 15 prosentissa kirkon eri organisaatioissa. Vähiten kirkon työnantajat ovat palkanneet kehitysvammaisia ja maahanmuuttajia.

Keskeisimpiä työllistämisen esteitä ovat kirkon työyhteisöjen usein kiireinen ja vaativa toimintakulttuuri sekä työllistämisen kokeminen vaikeaksi ja byrokraattiseksi. Kirkon työnantajat eivät tunne kovin hyvin työvoimahallinnon palveluja tai sosiaalisen työllistämisen mahdollisuuksia ja keinoja. Lisäksi esteenä ovat ennakkoluulot heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden kyvyistä ja valmiuksista toimia kirkon eri tehtävissä.

Tutkijat toteavat, että heikoimmassa asemassa olevista huolehtiminen on julkilausutusti yksi kirkon keskeisimmistä tehtävistä, joka nousee sen perustavanlaatuisesta itseymmärryksestä ja ihmiskuvasta. He arvioivat, että heikoimmassa asemassa olevien ottaminen osallisiksi myös kirkon työstä ja työyhteisöistä on kirkon perustehtävän mukaista.

Tutkijat haastavat kirkon uudistamaan työkulttuuriaan. Kirkko ja seurakunnat voisivat tutkijoiden mielestä näyttää esimerkkiä eettisestä työllistämisestä, jolla kovia ja parhaillaan monin tavoin oireilevia työmarkkinoita voitaisiin muuttaa inhimillisemmiksi yleisestikin.

Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon suomen- ja ruotsinkieliset seurakunnat, seurakuntayhtymät, kirkon keskushallinnon yksiköt ja kirkolliset järjestöt.

Tutkimuksen ovat rahoittaneet työ- ja elinkeinoministeriö, Kirkkohallitus, Kirkon työmarkkinalaitos ja Kirkkopalvelut ry. Se on luettavissa sähköisessä muodossa ministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.tem.fi/julkaisut. (KT/Työ-ja elinkeinoministeriö)

Lisätiedot:
kehitysjohtaja Liisa Björklund, Helsingin Diakonissalaitos, p 040 571 8866, etunimi.sukunimi@hdl.fi
koulutuspäällikkö Henrietta Grönlund, Kirkkopalvelut ry., p. 041 518 0078, etunimi.sukunimi@kirkkopalvelut.fi
työmarkkinaneuvos Matti Sihto, TEM, 050 396 0092, etunimi.sukunimi@tem.fi