| Marita Seitsalo

Jeesus ei puhunut perhe-elämän puolesta

Kristilliset kirkot mielletään perhettä ja perhearvoja korostavina instituutioina.

 Bloch-SermonOnTheMount.jpg

– Nykyaikaiset perhearvot eivät ole suoraa jatkumoa kristinuskon perinteestä ja sen pyhistä kirjoituksista. Itse asiassa harva asia tuntuisi olevan kauempana Jeesuksen julistuksesta kuin avioliitto ja perhe-elämän ihannointi, kertoo tutkija Outi Lehtipuu eksegetiikan laitokselta.

Lehtipuu on tutkinut, miten Jeesuksen ja varhaiskristittyjen suhtautuminen perheeseen näkyy Uuden testamentin kirjoituksissa.

Jeesuksen arvoihin kuului pikemminkin uskonveljistä ja -sisarista kuin omista perheenjäsenistä huolehtiminen. Evankeliumitekstien mukaan hän hylkäsi lapsuudenperheensä, eikä koskaan mennyt naimisiin tai perustanut omaa perhettä.

Vaikka evankeliumien varhaiskristillinen eetos asettaa Jumalan valtakunnan selkeästi perheen edelle, ei perheestä luopuminen näyttäydy teksteissäkään yksiselitteinä. Oli esimerkiksi koteja, jotka osoittivat vieraanvaraisuutta kierteleville opettajille.

– Vaikka Jeesuksen seuraajia kehotetaan jättämään isänsä ja äitinsä, on mielenkiintoista havaita, että opetuslasten äitejä pyörii joukon ympärillä.

Kirkon historiassa vallitsi vuosisatojen ajan Jeesuksen ja Paavalin edustama perhekielteisyys. Vaikka oppineet ja teologit elivät naimattomina, suurin osa kristityistä eli perhe-elämää. Naimattomuutta pidettiin "korkeampana kutsumuksena."

– Reformaatio mullisti tämän ajattelun. Perhe-elämä ymmärrettiin yhtäläiseksi – ellei suuremmaksi – kutsumukseksi kuin naimattomuus. Myöhemmin, erityisesti luterilaisuudessa, on korostettu, että avioliitto perustuu luomisjärjestykseen. Ihminen on varta vasten luotu avioliittoa ja perhe-elämää varten.

Outi Lehtipuu on Suomen Akatemian tutkijatohtori ja työskentelee Helsingin yliopiston eksegetiikan laitoksella.

Lue Lehtipuun aiheesta kertova artikkeli kokonaisuudessaan

Teksti: Marita Seitsalo
Kuva: Wikipedia: Carl Blochin maalaus Sermon on the mountain
9.4.2009