| Marita Seitsalo

Teuvo Laitilan uusi teos tarjoaa näkökohtia kristityn ja muslimin dialogiin

Teuvo Laitilan mukaan arjen dialogi nähdään alueeksi, jolla kristityn ja muslimin kohtaaminen on sekä tarpeellista että luultavasti helpompaa kuin oppikeskusteluissa. Arjen dialogilla tarkoitetaan jokapäiväisen yhteiselämän kysymyksiä. Dialogin ihanteena on kuitenkin kohdata niin opin, kuin arjenkin tasolla. Tätä ihannetta kutsutaan teoksessa sekä Raamatun että Koraanin mainitsemaksi Abrahamin vieraanvaraisuudeksi. Siinä lähtökohtana on toisen arvostaminen. 

Laitila esittää, että lännen kristittyjen kannalta dialogin aloittamisen edellytyksenä voidaan pitää islamin ymmärtämistä nykypäivän eläväksi uskonnoksi, joka on olemassa itsestään, yhtenä aitona uskonnon ilmenemismuotona, ei harhaoppina tai jonain joka pitäisi alistaa, tuhota tai käännyttää. Toisin sanoen dialogia ajatellen islam tulisi ymmärtää ensisijaisesti haasteeksi, ei uhkaksi kristitylle maailmalle.

Dialogin yksi keskeisiä ongelmia Teuvo Laitilan mukaan on sekä kristityillä että muslimeilla se, että tietoa toisesta uskonnosta on olemassa, mutta sitä on tulkittu ja tulkitaan oman uskonnon ehdottomuusvaatimuksien valossa. 

Teoksen on julkaissut Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskus, ja teos sopii sekä yleiseksi johdannoksi aiheeseen että oppikirjakäyttöön.

Teuvo Laitila toimii Joensuun yliopistossa kirkkohistorian lehtorina ortodoksisessa oppiaineryhmässä.

Lisätietoja: Teuvo Laitila, p. 050 4140631

Teoksen hinta 21 euroa. Tilaukset Joensuun yliopiston Avoin yliopisto p. (013) 251 4680