| Jaakko Olavi Antila

SKHS:lle neljä uutta kunniajäsentä

Professori Ingun Montgomery

Professori Ingun Montgomery väitteli tohtorin arvoa varten Bergenin yliopistossa vuonna 1973. Vuonna 1977 hänet nimitettiin kirkkohistorian, erityisesti Pohjoismaiden kirkkohistorian professoriksi Upsalan yliopistoon. Kaksi vuotta myöhemmin hänestä tuli kirkkohistorian, erityisesti yleisen kirkkohistorian professori Oslon yliopistossa. Montgomeryn väitöskirja (1972) käsittelee uskontoa ja politiikkaa kuningasvallan ja papiston välisessä keskustelussa Ruotsissa vuosina 1593-1608.

Myöhemmin hän on tutkinut muun muassa reformaation ja pietismin historiaa sekä uskonnon ja politiikan suhdetta Pohjolassa. Hän on toimittanut Kyrkohistorisk Årsskrift -julkaisua vuosina 1977-1985. Montgomery on osallistunut useisiin tutkimusprojekteihin sekä hoitanut merkittäviä tieteellisiä luottamustehtäviä. Hänellä on ollut läheiset yhteydet suomalaisiin kirkkohistorioitsijoihin Turussa ja Helsingissä esimerkiksi pohjoismaisia kansankirkkoja käsitelleiden tutkimusprojektien kautta. Vuonna 1997 hänet promovoitiin teologian kunniatohtoriksi Helsingin yliopistossa.

Professori Pentti Lempiäinen 

Professori Pentti Lempiäinen väitteli 1963 teologian tohtoriksi Helsingin yliopistossa. Hänet nimitettiin käytännöllisen teologian dosentiksi 1965 ja apulaisprofessoriksi 1969. Hän siirtyi Kotimaan päätoimittajaksi 1983, mistä tehtävästä erottuaan hän palasi dosentiksi ja ryhtyi tietokirjailijaksi. Hänelle on myönnetty professorin arvo 1996.

Pentti Lempiäisen tieteellisen tuotannon perusta on neljän tieteellisen monografian kokonaisuus, jossa käsitellään Suomen ja Ruotsin kirkkohistorian, historian ja käytännöllisen teologian kannalta tärkeitä aiheita reformaation jälkeiseltä ajalta 1700-luvun alkuun. Seuraavan kerrostuman Lempiäisen tuotannossa muodostavat historiantutkimuksenkin kannalta asiantuntevat hakuteokset ja oppikirjat mm. virsien, kirkollisten toimitusten, kristillisten symbolien ja kirkkovuoden sisällöstä.

Pentti Lempiäisen uusimpaan kirjalliseen tuotantoon kuuluu lukuisia yleistajuisia tietoteoksia nimitietouden, tapakulttuurin, symboliikan ja merimieskirkon historian kannalta. Suomen evankelis-luterilainen kirkko on hyödyntänyt Lempiäisen asiantuntemusta lukuisissa kirkolliskokouksen asettamissa komiteoissa ja toimielimissä mm. virsikirjaa ja kirkkokäsikirjaa uudistettaessa. Professori Lempiäinen on pitkän uransa aikana esitelmöinyt Suomen kirkkohistoriallisessa seurassa, julkaissut sen sarjoissa useita julkaisuja, toiminut Seuran kutsumana asiantuntijana sekä johtokunnan jäsenenä 1972-1982 ja sihteerinä 1972-1973.

Professori Hugh McLeod  

Professori Hugh McLeod valmistui filosofian tohtoriksi vuonna 1971 ja teki pitkän uran Birminghamin yliopistossa vuosina 1973-2004, joista vuodet 1994-2004 kirkkohistorian professorina. Vuonna 2004 hän siirtyi uuden ajan historian professoriksi. Hänet on promovoitu teologian kunniatohtoriksi Lundin yliopistossa, ja vuonna 2008 hänet nimitettiin Britannian akatemian jäseneksi.

McLeodin ensimmäinen julkaistu teos vuonna 1974 käsitteli luokkaa ja uskontoa myöhäisen viktoriaanisen kauden Lontoossa. Kirjan käsittelemät teemat, kuten kaupungistuminen, sekularisaatio sekä uskonnon ja yhteiskuntaluokan väliset yhteydet, ovat olleet myöhemminkin keskeisiä McLeodin tutkimustyössä. McLeod on kirjoittanut useita huomattavia tutkimuksia ja ollut mukana toimittamassa monia merkittäviä teoksia sekä tieteellisiä aikakausjulkaisuja.

McLeod on CIHECin presidenttinä toiminut yhteistyössä Suomen kirkkohistoriallisen seuran kanssa, ja lisäksi hän on monin tavoin edesauttanut Helsingin yliopistossa tehtyä uusimman ajan kirkkohistorian tutkimusta. Hän on luonut henkilökohtaisia suhteita suomalaisiin kirkkohistorioitsijoihin ja toiminut muun muassa kirkkohistorian laitoksen koordinoiman EU-projektin Churches and European Integration ohjausryhmässä. Hän on myös avustanut Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirjaa.

Piispa Gustav Björkstrand

Piispa Gustav Björkstrandin ura tiedeyhteisössä on mittava ja monipuolinen. Se alkoi lehtorina Åbo Akademin pedagogisessa tiedekunnassa Vaasassa, jossa hän hoiti myös dekaanin tehtäviä. Hänet nimitettiin kirkkohistorian dosentiksi 1978 ja Åbo Akademin käytännöllisen teologian professoriksi 1988. Teologisen tiedekunnan dekaanina hän toimi 1992-1995 ja Åbo Akademin rehtorina 1997-2005. Vuonna 2006 hänet nimitettiin Porvoon ruotsinkielisen hiippakunnan piispaksi.

Björkstrandin tärkeimpiin luottamustehtäviin tiedeyhteisössä kuuluu Kulttuurin ja yhteiskunnan toimikunnan puheenjohtajuus ja Suomen Akatemian hallituksen jäsenyys 1995-1997. Hän oli European Science Foundationin hallituksen jäsen vuodesta 1997 ja varapresidentti vuosina 1998-2001. Lukuisten merkittävien yhteiskunnallisten luottamustehtävien joukkoon kuuluvat useiden vuosien jaksot kulttuuri- ja tiedeministerinä 1983-1987, kansanedustajana 1987-1991 ja kirkolliskokousedustajana 1973-1995.

Gustav Björkstrandin tieteellinen tuotanto on karttunut jatkuvasti kirkkohistorian ja käytännöllisen teologian kannalta tärkeillä monografioilla ja artikkeleilla. Tuotannon keskeisimpiä osia on Tengströmin kirkkolakiesityksen lähdejulkaisu ja Tengströmin kirkkolakityön juurien perusteellinen selvittäminen. Piispa Björkstrand on toiminut Seuran kutsumana asiantuntijana ja hallituksen jäsenenä vuosina 1995-2006.

Teksti: Jaakko Olavi Antila (SKHS)