| Elina mattila-Niemi

Akatemialta rahoitusta varhaiskristillisten roolien tutkimukseen

Oliko varhaiskristillisissä seurakunnissa naispuolisia perheenpäitä ja millainen oli heidän asemansa yhteisössä? Muun muassa tätä tutkitaan Sosiaaliset roolit ja ammatit varhaiskristillisyydessä -hankkeessa, jolle Suomen Akatemia on myöntänyt 365 000 euron rahoituksen. – Hankkeen tarkoituksena on tuottaa kaksi väitöskirjaa, joissa tarkastellaan naisperheenpäitä ja kauppiaita kristinuskon varhaisissa vaiheissa. Tutkimme varhaiskristillisten asenteita näitä ihmisiä kohtaan ja sitä, kuinka kristillinen vakaumus vaikutti heihin, kertoo professori Antti Marjanen teologisen tiedekunnan eksegetiikan laitoksesta. – Seurakunnat kokoontuivat joskus naishenkilöiden kodeissa. He vaikuttavat olleen esimerkiksi leskiä, joita oli siihen aikaan paljon, Marjanen valottaa. Väitöskirjojen lisäksi hankkeessa luodaan kansainvälisiä yhteyksiä ja kutsutaan Suomeen alan ulkomaalaisia huippuasiantuntijoita. Suomen Akatemia myönsi rahoitusta myös kahteen muuhun tutkimushankkeeseen, jossa on mukana teologeja. Liike-elämän etiikka ja sen filosofiset perusteet -projektissa tutkitaan yritysten yhteiskuntavastuuta ja kysytään, millainen liike-elämän etiikka on moraalisesti perusteltua. Hanke on yhteinen Helsingin kauppakorkeakoulun kanssa, ja sitä johtaa kauppakorkeakoulun professori Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila. Septuagintan tekstikritiikki -tutkimushankkeessa tutkitaan hepreankielisen Vanhan testamentin kreikankielistä käännöstä, Septuagintaa, jonka kristillinen kirkko otti käyttöönsä.  Teksti: Helsingin yliopiston viestintä Elina Mattila-Niemi (24.10.2008)