| Elina Mattila-Niemi

Helsingin yliopisto: Uusi maisteriohjelma uskontojen historiasta

– Tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin syntyprosesseihin ja keskinäiseen vuorovaikutukseen ajanlaskumme alusta seitsemännelle vuosisadalle asti, kertoo professori Antti Marjanen Helsingin yliopistosta.

Ainutlaatuiseksi ohjelman tekee se, että uskontoja tarkastellaan yhdessä ja samassa koulutusohjelmassa. Opetuksessa hyödynnetään historiallisia, filologisia, sosiaalitieteellisiä ja kirjallisia sekä gender-näkökulmia.

Opettajina toimivat huippututkijat. Opiskelijat osallistuvat koulutuksensa aikana kursseille pohjoismaisissa yliopistoissa sekä pohjoismaisissa Välimeren alueen tutkimuslaitoksissa.

Maisteriohjelma antaa opiskelijalle valmiuksia toimia työtehtävissä, joissa tarvitaan akateemista uskonnon asiantuntijuutta. Se toimii myös hyvänä pohjana mahdollisiin jatko-opintoihin.

Ohjelma on laajuudeltaan 120 opintopistettä, ja siihen voivat hakea soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet. Helsingin yliopistosta valmistuvien tutkintonimikkeeksi tulee Master of Theology, with specialisation in the Religious Roots of Europe.

Hakuaika 17.11.2008-2.2.2009

Ohjelman hakuaika on 17.11.2008-2.2.2009. Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta hyväksyy yhteensä viisi opiskelijaa. Kaikkiaan ohjelmaan otetaan 36 opiskelijaa.

RRE:ssa ovat mukana Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan lisäksi Lundin, Oslon, Kööpenhaminan, Bergenin ja Århusin yliopistojen teologiset tiedekunnat.

Info 9.10.2008

RRE-info kiinnostuneille hakijoille järjestetään torstaina 9.10.2008 klo 16.15-18 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa, osoitteessa Aleksanterinkatu 7, 3. krs, tiedekuntasali. 

Lisätietoa ohjelman sisällöstä ja hausta ohjelman omilta sivuilta.

Lisätiedot: suunnittelija Tero Ojanperä, puh. (09) 191 22520, tero.ojanpera at helsinki.fi

Teksti: Elina Mattila-Niemi