| Risto Saarinen

Euroopan tiedesäätiö arvioi teologiset lehdet

Euroopan tiedesäätiö on julkaissut nettisivuillaan 371 teologisen ja uskontotieteellisen lehden arviointilistan. ESF:n (European Science Foundation, ESF) lista on kattavin ja monipuolisin teologian alan julkaisujen luettelo. Lehdet on jaoteltu luokkiin A, B ja C niiden kansainvälisyyden ja tieteellisen laadun perusteella. Hanke on osa Euroopan Unionin humanististen tieteiden arviointiprosessia.

Korkeimpaan A-luokkaan päässeet lehdet ovat erityisen merkittäviä ja kansainvälisesti vaikuttavia. B-luokan lehdet ovat korkeatasoisia, mutta niiden vaikutus on alueellisesti rajatumpi. C-luokkaan päässeet lehdet ovat pääsääntöisesti nekin referee-julkaisuja.

Listan sisältö

Luokituksen tekijät korostavat, että kyseessä on ensimmäinen versio, jota tullaan päivittämään. Erot A- ja B-luokkien välillä eivät välttämättä liity yksittäisten artikkelien laatuun. Kansalliset huippulehdet saattavat usein olla B-luokassa, koska A-luokalta edellytetään nimenomaan laajaa kansainvälistä levikkiä.

Samalla nettisivulla on useiden naapurialojen, kuten historian, arkeologian, filosofian ja kasvatustieteen lehtien vastaava arviointi. Sama lehti voi toisinaan kuulua myös kahteen arviointiluokkaan. Listoista esitetään myös taustatietoa ja niistä voi antaa palautetta.

Listan hyödyt

Kyseessä on ensimmäinen askel kohti laajaa arviointiprosessia, jota Euroopan Unioni toteuttaa yhdessä Strasbourgissa sijatsevan Euroopan tiedesäätiön (European Science Foundation, ESF) kanssa. ESF:n pääsihteeriksi on vastikään valittu Helsingin yliopiston vararehtori Marja Makarow. Arvoinnin avulla voidaan parantaa humanistisen alan käytäntöjä ja tunnettuutta.

Suomalaiselle teologian ja uskontotieteen tutkijalle 371 lehden lista on ennen muuta erinomainen työkalu sopivan julkaisufoorumin löytämiseksi. Lehden nimen voi laittaa internetin hakukoneeseen ja tarkastella siten lähemmin lehden profiilia sen kotisivulta. ESF:n lista on kattavin ja monipuolisin teologian alan julkaisujen luettelo.

Suomalaisia lehtiä listalla seitsemän

Suomalaisia lehtiä listalla on seitsemän: Temenos (A), Teologinen Aikakauskirja (B), Diakonia, Diakonian tutkimus, Diakonian vuosikirja, Kristillinen kasvatus ja Vartija (kaikki C). Niiden luokitus kuvastaa hyvin ESF:n kriteerejä. Vuosikirjojen osalta lista ilmoittaa olevansa epätäydellinen ja sisältävänsä lähinnä journaalien kaltaisia vuosikirjoja.

Euroopan unionin aatemaailmaan sopivasti listalle on otettu tasapuolisesti eri kielialueiden lehtiä. Suurimmat julkaisijamaat ovat Saksa (54), USA (50), Englanti (43), Italia (36) ja Hollanti (32). Englanninkielisiä lehtiä on eniten.

Listan arviontia

Oman käsitykseni mukaan lista antaa erinomaisen kattavan ja perustellun kuvan Euroopan teologisista ja uskontotieteellisistä lehdistä. A-luokkaa käytetään säästeliäästi; siinä ovat kiistattomat huippulehdet sekä pienten spesiaalialojen maailmanlaajat journaalit. B-luokankin lehdet ovat pääsääntöisesti hyvin tasokkaita referee-julkaisuja.

Listan puutteena on Euroopan ulkopuolisten journaalien epäselvä arviointi. Eräät USA:n huippulehdet, kuten Journal of the American Academy of Religion ja Harvard Theological Review on jätetty B-luokkaan, jossa toisaalta sijaitsee myös perin vaatimaton nettilehti Journal of Lutheran Ethics.

Keskeiset amerikkalaiset ekumenian lehdet Dialog ja Pro Ecclesia puuttuvat listalta kokonaan, kun  eurooppalaiset vastaavat saavat A- ja B-luokituksia. Eteläiseltä pallonpuoliskolta nimetään kyllä useita lehtiä, mutta kun esimerkiksi Belgiasta on otettu mukaan 24 lehteä, edustaa Brasiliaa yksi ainoa.

On toki luonnollista, että eurooppalainen organisaatio ensin tekee kunnollisen listan omasta maanosastaan. Lisäksi on hyvä, että lista on maailmanlaajuinen ja kehittyvä. Lutherin sanoin: ketään ei kielletä tekemästä parempaa.

ESF:n listat löydät täältä

Teksti: Risto Saarinen. Kirjoittaja on Helsingin yliopiston ekumeniikan professori (virkavapaalla 1.8.2006-31.7.2008)