| Marita Seitsalo

Suomen Akatemialta runsas 1.2 milj. euroa teologiseen tutkimukseen

  
Suomen Akatemia on myöntänyt 28.9.2007 rahoituksen neljälle Helsingin yliopiston teologian alan tutkimushankkeelle. Rahoituksen saivat:

  • Raija Sollamo: Identiteetit vastakkain. Sosiaaliset ja uskonnolliset identiteetit Qumranin löydöissä, 300 000 euroa,
  • Kirsi Tirri: Oppimisen pedagogiikka ja kriittinen uskonnonopetus, 330 000 euroa,
  • Anne Birgitta Yeung: Uskonnon rooli muuttuvassa solidaarisuudessa, 316 000 euroa ja
  • Mika Vähäkangas: Afrikkalaisen kristillisen identiteetin muodostuminen paikallisen ja globaalin vuoropuheluna, 274 700 euroa.

Raija Sollamon johtaman hankkeen rahoituskausi on kolme, muiden rahoitusta saaneiden hankkeiden rahoituskausi neljä vuotta.

Akatemia myönsi myös kolmivuotisen rahoituksen kahdelle Helsingin yliopiston tutkijatohtorille. Rahoituksen saivat Tuomas Rasimus hankkeseensa Jesus the Animal: Study of Symbolism, Polemics and Social Settings of Early Christianity in the Roman Empire, 189 000 euroa ja ja Hanne von Weissenberg hankkeeseensa The Process of Canon Formation and Conflicting Identities: Canon and Identity in Light of the Qumran Collection, 189 000 euroa.

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta päätti 28.9.2007 tammikuussa 2007 haettavana olleista yleisistä tutkimusmäärärahoista ja tutkijatohtorin projekteista.

Toimikunnalle osoitettiin yleiseen tutkimusmäärärahojen hakuun 293 hakemusta. Rahoitusta haettiin kaikkiaan 125,5 miljoonalla eurolla. Rahoitusta myönnettiin 66 hankkeelle yhteensä lähes 22 miljoonaa euroa.

Tutkijatohtorin projektin määrärahojen hakuun toimikunnalle osoitettiin yhteensä 219 hakemusta. Rahoitusta myönnettiin 50 hakijalle.

teksti: Marita Seitsalo