| Hannu Mustakallio

Läntinen teologia sai sadannen maisterinsa Joensuussa

Joensuun yliopiston teologisessa tiedekunnassa on valmistunut sadas maisteri läntisen teologian koulutusohjelmasta. Hän on pastori Liisa Penttinen Kuopiosta.

Läntisen teologian koulutusohjelma perustettiin Joensuun yliopistoon vuonna 1997. Sitä opiskelevat saattoivat aluksi valmistua vain uskonnon aineenopettajiksi. Ensimmäisenä opiskelijana koulutusohjelmasta valmistui Kati Naukkarinen 1999.

Syksystä 2001 lähtien Joensuussa on ollut mahdollista opiskella myös teologin tehtäviin valmistavalla linjalla eli kouluttautua ennen muuta luterilaisen kirkon palvelukseen. Myöhemmin on perustettu vielä kulttuuri- ja yhteiskuntaelämän tehtäviin valmistava linja.

Teologinen tiedekunta aloitti omana yksikkönään Joensuussa vuoden 2002 alussa. Sen piirissä annetaan läntisen teologian ohella ortodoksisen teologian opetusta. Ortodoksisten pappien ja kirkkomuusikkojen koulutus siirrettiin Joensuun yliopistoon vuonna 1988, kun ortodoksinen pappisseminaari lakkautettiin Kuopiossa.

Itsenäisen tiedekunnan olemassaolon aikana läntisen teologian koulutusohjelmassa suoritettujen maisterintutkintojen määrät ovat olleet selvässä kasvusuunnassa. Kun vielä vuonna 2002 valmistui vain kaksi maisteria, seuraavana vuonna heitä oli jo 11 ja viime vuonna 24.

Kuluvana vuonna läntiseltä puolelta on valmistunut 32 ja ortodoksiselta puolelta kuusi teologian maisteria. Tiedekunta näyttää saavuttavan vuodelle 2007 asetetun 50 maisterin tavoitteen melko vaivattomasti.

Syyskuun publiikissa todistuksensa saaneet mukaan lukien läntisestä teologiasta on valmistunut vuodesta 1999 lähtien yhteensä 106 maisteria. Ortodoksisen teologian vastaava luku vuodesta 1991 lähtien on 95. Joensuun yliopistosta on siten tähän mennessä valmistunut kaikkiaan 201 teologian maisteria.

Teksti: Hannu Mustakallio 

Mustakallio toimii kirkkohistorian professorina ja läntisen teologian oppiaineryhmän esimiehenä Joensuun yliopistossa.