| Marita Seitsalo

TYT tuotti yhteiskuntavastuuraportin

Oppimista vauhdittivat suomalaiset, yhteiskuntavastuualan huippuasiantuntijat vierailuluennoillaan.

Raportissa arvioidaan TYT:n toimintaan liittyviä taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristövastuita. Tavoitteena on, että raportti jäsentää yhdistyksen toimintaa ja helpottaa yhteistyötä sidosryhmien kanssa.

Raportin tekijät haluavat rohkaista muita opiskelijajärjestöjä ja julkishallintoa sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä arvioimaan toimintaa vastuullisuuden näkökulmasta ja viestimään siitä.

Yhteiskuntavastuuraportti 2006

Teksti: TYT viestintä