| Marita Seitsalo

Muutos haastaa kristillisten kirkkojen lähetystyön

nime_ing_ing
nime_ing_ing

     
Nordic Institute for Missiological and Ecumenical Research
(NIME) järjestää lähetystyön tutkimuksen pohjoismaisen konferenssin 19.- 22.8.2007 Turussa. Konferenssi on suunnattu missiologian alan opettajille ja tutkijoille sekä jatko-opiskelijoille.

 – Tavoitteena on esitellä mahdollisimman kattavasti suomalaista tutkimusta ja verkostoitua muiden alan toimijoiden kanssa, kertoo konferenssin järjestelytoimikunnan puheenjohtaja, Helsingin yliopiston dosentti Mika Vähäkangas.

Teemana on Mission and Postmodernities. Tämänvuotisessa tapaamisessa tutkijat pohtivat esimerkiksi millaisia vaikutuksia kristinuskon maantieteellisen painopisteen muutoksella on kirkkojen lähetystyöhön. 1980-luvun alusta lähtien enemmistö maailman kristityistä on tullut länsimaiden ulkopuolelta. On arvioitu, että noin vuonna 2025 Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa yhteenlaskettuna elää lähes puolet maailman kristityistä.

– Länsimaiden merkitys sekä kansainvälisessä kirkkopolitiikassa että opinmuodostuksessa heikkenee. Länsimainen tulkinta kristinuskosta ei enää ole normi, pohtii Vähäkangas tulevaisuuden kehitysnäkymiä.

Myös ekumeeninen kartta menee uusiksi. Kirkollinen kenttä monimuotoistuu. Ainoastaan katolinen kirkko säilyy merkittävänä keskusjohtoisena kokonaisuutena. Kulttuuristen vaikutteiden lainaaminen yleistyy entisestään.

– Sen sijaan, että pohdittaisiin Jumalan olemassaoloa, keskeiseksi kysymykseksi nousee kenen Jumalakuva on oikea. Keskiöön nousee myös kysymys siitä, millaisia kulttuurisia tulkintoja ja ilmenemismuotoja länsimaisesta ajattelusta irtautuva kristinusko voi hyväksyä.

Myös Suomessa uskonnollisuus monimuotoistuu. Uskonnollisiin yhteisöihin kuuluminen ei enää ole itsestään selvää. Ihmisillä on tarve ja mahdollisuus tehdä yksilöllisiä ja omannäköisiä elämänvalintoja. Suomen kirkot ovat uusien haasteiden edessä.

Konferenssin pääpuhujista professori Tinyiko Sam Maluleke hahmottelee lähetystä post-kolonialistisesta näkökulmasta. Professori Veli-Matti Kärkkäinen kertoo globaalin helluntailaisuuden suhteesta postmoderniin. Helluntailaisuus on kaikkein nopeimmin kasvava uskonnollinen ryhmä maailmassa.

Konferenssia rahoittaa Suomen Akatemia, Kirkkohallitus ja Turun Arkkihiippakunta.

NIME on pohjoismainen missiologian ja ekumeniikan tutkimusverkosto. NIME:n suomalaisjäseniä ovat Helsingin yliopiston systemaattisen teologian laitos ja Åbo Akademin teologinen tiedekunta.

Missiologia tutkii lähetystyötä sekä tarkastelee kristinuskon ja muiden uskontojen kohtaamista. Vaikka Suomessa ei ole alan ylipistollista oppituolia, tutkimusta tehdään useassa suomalaisessa yliopistossa.

Mika Vähäkangas toimii yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston systemaattisen teologian laitoksella ja NIMEn johtokunnan suomalaisedustajana. Konferenssin järjestelytoimikunnan jäsen Marketta Antola toimii osa-aikaisena tutkijana Helsingin yliopiston systemaattisen teologian laitoksella.  

Lisätietoja osallistumisesta ja ohjelmasta Mika Vähäkangas, mika.vahakangas ät helsinki.fi ja Marketta Antola, marketta.antola ät helsinki.fi

Konferenssin ohjelma.

Afrikkalaisen kristillisen identiteetin muodostuminen paikallisen ja globaalin vuoropuheluna –hanke (Helsingin yliopiston systemaattisen teologian laitos).

Teksti: Marita Seitsalo