| Marita Seitsalo

Mary Douglas in Memoriam

       
  
Mary Douglas oli sukupolvensa siteeratuin antropologi. Douglas oli ensimmäinen tutkija, jonka onnistui soveltaa heimokulttuureiden tutkimuksessa käytettyjä menetelmiä länsimaiseen kontekstiin. Douglas teki kenttätyötä vuosina 1949-51 ja 1953 Belgian Kongossa, nykyisessä Kongon demokraatisessa tasavallassa. Työn tuloksena syntyivät mm. väitöskirja (1952), ja siihen perustuva monografia The Lele of the Kasai (1963). 

1966 Douglas julkaisi tunnetuimman teoksensa Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo. Siinä Douglas havainnollisti arkipäiväisen lian käsitteen avulla ihmisyhteisöille ominaista luokittelua ja järjestyksen tarvetta. Tämän aiheen käsittelyä hän jatkoi teoksessa Natural Symbols (1970), jossa Douglas pohti yhteiskuntarakenteiden ja symbolijärjestelmien suhdetta sekä otti voimakkaasti kantaa katolisessa kirkossa tuolloin vaikuttaneisiin uudistusliikkeisiin.

Douglas toimi University College Londonin (UCL) sosiaaliantropologian professorina 1970-1977 välisenä aikana. 1977 – 1985 Douglas työskenteli Yhdysvalloissa. Tänä ajanjaksona syntyi yhteistyössä Baron Isherwoodin kanssa talousantropologian uraauurtava teos The World of Goods (1979).

Douglas työskenteli Russell Sage Foundationissa, New Yorkissa, 1977-81 välisenä aikana. Hän toimitti kirjan Risk and Culture (1982) edesmenneen Aaron Wildavskyn kanssa. Northwestern University, Illinoisissa, hän oli vuosina 1981-85 sekä antropologian että uskontotieteen oppituolin haltija, jota seurasi emeritaprofessorin arvonimi.

1989 Douglas palasi Englantiin, jolloin hänet nimitettiin British Academyn kunniajäseneksi.

Myöhemmästä tuotannosta on syytä mainita ainakin kaksi teosta: How Institutions Think (1986) vei Douglasin teoreettisen ajattelun huippuunsa. Missing Persons -teoksessa (1998) hän palasi Vanhan Testamentin pariin, jota hän oli käsitellyt jo teoksessaan Purity and Danger. Tämän jälkeen seurasi trilogia, jonka käynnisti In the Wilderness (1993). Leviticus as Literature (1999) käsitteli Leviticuksen teologiaa. Trilogian päätti teos Jacob's Tears: The Priestly Work of Reconciliation (2004), jossa Douglas tarkastelee Pentateukkia ja sen syntyhistoriaa.

Mary Douglas avioitui James Douglasin kanssa 1951. Heillä on kolme lasta: Janet, James ja Philip.

Teksti: Marita Seitsalo ja Risto Uro

Kirjoittajista Seitsalo toimii teologia.fi:n verkkotoimittajana ja  Uro Uuden Testamentin eksegetiikan yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa.