| Marita Seitsalo

Joensuu: Gradutallin virtuaalipilttuusta potkua esteettömään opiskeluun

     

Taustalla oli muutama vuosi aikaisemmin käynnistetty Gradutalli-toiminta, joka on graduvaiheessa olevien opiskelijoiden tukiryhmä. Gradutallissa aloitettiin virtuaalisen ohjauksen kokeilu eli ns. virtuaalipilttuu. Virtuaalipilttuusta muualla kuin opiskelupaikkakunnallaan asuva opiskelija on voinut saada etäohjausta opinnäytetyöhönsä.

– Varsin moni opiskelija muuttaa maisteriopintovaiheessa pois Joensuusta esimerkiksi työn takia. Opintojen ohjaus muuttuu silloin entistä haasteellisemmaksi, kertoo hankkeessa työskennellyt Tuula Puruskainen.


Kirkkomusiikin tutkijaseminaarissa yhteyttä pidettiin Moodlessa

Yksi ortodoksisen teologian oppiaineryhmän kehittämishankkeessa parhaiten onnistuneista kokeiluista tehtiin kirkkomusiikin tutkijaseminaarissa. Seminaari käynnistettiin keväällä 2006. Valtaosa seminaarilaisista asuu ympäri Suomea ja keskinäisen vuorovaikutuksen helpottamiseksi käyttöön otettiin Moodle -verkko-oppimisympäristö.

Oppimisympäristö mahdollisti esimerkiksi online-keskustelun ja yhteiskirjoittamisen. Seminaariosallistujat tallensivat tiedostoja alustalle joko omaan tai yhteiseen käyttöön. Oppimisympäristössä työskentely vauhditti töiden valmistumista ja auttoi seminaarilaisia verkottumaan. Osallistujien töitä ohjattiin myös verkossa.

Tutkijaseminaari on edelleen käynnissä, ja osallistujat jatkavat  verkko-oppimisympäristön käyttöä. 

– Ehkä haasteellisinta työssä on ollut sulauttaa uudet toimintatavat valmiin organisaation rakenteisiin ja toimintatapoihin siten, että niistä tulisi toimivia käytänteitä.

Hankkeet alkavat ja päättyvät. Puruskainen miettiikin miten hankkeessa tuotetut hyvät käytännöt jäisivät elämään projektin päättymisen jälkeen.

Rahoitus opetusministeriöstä

Rahoitus hankkeeseen saatiin välillisesti opetusministeriöstä W5W (Walmiiksi Wiidessä Wuodessa) -hankkeen kautta.

Joensuun yliopiston kehittämishankkeessa työskentelivät vuoden 2006 aikana TM Ioannis Lampropoulos, FT Teuvo Laitila, DTh Petri Piiroinen ja FM Tuula Puruskainen. Lisäksi hankkeeseen on osallistunut oppiaineryhmän henkilökuntaa, jatko-opiskelijoita ja perustutkinto-opiskelijoita.

Lisätietoa opinnäytetöiden ohjausprosessien kehittämishankkeesta:

Gradutalli – toiminta: amanuenssi Outi Suorsa outi.suorsa[at]joensuu.fi
Gradutallin "virtuaalipilttuu" -kokeilu: suunnittelija Tuula Puruskainen tuula.puruskainen[at]joensuu.fi

 
Marita Seitsalo