| Marita Seitsalo

Kirjauutuus: Puheenvuoro inhimillisen uskonnollisuuden puolesta

petri_merenlahti_ing1
petri_merenlahti_ing1

    
Merenlahdelta ilmestyi tammikuun puolivälissä uusi teos Ihmisen näköinen Jumala Otavan kustantamana.

Raamatun kertomuksia on osattava tulkita

Raamattu on inhimillinen kirja. Se ei ole historiallisesti erehtymätön, vaan sidoksissa oman aikansa historiaan ja kulttuuriin. Raamatun kertomusten juoni, henkilöt ja ilmapiiri ovat kerronnallisten valintojen tulosta. Jotta Raamatun tekstit pysyvät ajankohtaisina, niitä on jatkuvasti tulkittava uudelleen. Näin onkin tehty aina. Uudelleentulkintaa tarjoaa esimerkiksi kirkko jumalanpalvelusteksteissään. Koska Raamattua ei kirjoitettu nykyihmiselle, sen lukeminen on toisinaan vaivalloista. Merenlahden kirjasta voi löytää vastauksia tähänkin haasteeseen.

Raamatun henkilöhahmot peilaavat yhteiskunnan tilaa


Jokainen historiallinen ajanjakso suodattaa itselleen tärkeitä asioita Raamatun kertomuksista. Merenlahti kertoo kiinnostavan esimerkin liittyen Raamatun ja nykykulttuurin suhteeseen. 

– Maailmansotien välisenä aikana kirjoitettiin paljon kaunokirjallisuutta Juudaksesta ja Pilatuksesta. Nämä antoivat äänen ihmisen senhetkiselle kokemukselle ”Jumalan kuolemasta” ja ihmisen jäämisestä yksin. Tutkija näkee Juudas- ja Pilatus-kertomusten heijastelevan myös yhteiskunnan maallistumista.

Tällä hetkellä ovat pinnalla kertomukset, joissa pohditaan Jeesuksen ja Magdalan Marian suhdetta. Niissä korostuu tunne-elämän, naiseuden ja seksuaalisuuden merkitys. Ajatellaan, että ilman tätä puolta Jeesuksen ihmisyydestä ei synny kokonaista kuvaa. Tutkijan mukaan Magdalan Marian esiinnousu kertoo myös tämän ajan henkisyyden kaipuusta.

Merenlahti sanoi kirjoittaneensa kirjan myös hälventääkseen ihmisten epärealistisia odotuksia uskonnosta.

– Raamatun ja Jumalan inhimillisyyden oivaltaminen tarkoittaa ihannekuvista luopumista ja Raamatun rajallisuuden tunnustamista. Parhaassa tapauksessa ihannekuvan tilalle tulee jotakin todellista, johon on mahdollista luoda luonnollinen, omakohtainen suhde.

TT Petri Merenlahti: Siirry Helsingin yliopiston asiantuntijatietokantaan (ASTI)

Teksti: Marita Seitsalo