Pro gradu -artikkelit

| Suvi Sievilä

Pro gradu -tutkielma: Armo-kampanja jakoi mielipiteitä lehdistössä

 suvi_sievila_ing
 Suvi Sievilä

Helsingin seurakuntayhtymä toteutti syksyllä 2005 Armo-seurakuntatapahtuman, jonka yhteyteen liitettiin monimediallinen markkinointiviestintäkampanja. Tapahtumat keskittyivät armo-viikolle, jonka aikana Helsingin evankelisluterilaiset seurakunnat järjestivät noin 200 tapahtumaa armon teemasta ympäri Helsinkiä.

| Liisa Penttinen

Pro gradu -tutkielma: Kuopion kaupunki- ja maaseurakunnan diakoniatyö 1893-1926

Kuopion kaupunki- ja maaseurakunnan diakoniatoimen kehitys kulki kolmen ensimmäisen vuosikymmenen aikana hyvin eri tahtiin ja erilaisia linjoja. Kaupunkiseurakunnassa seurakuntalaiset ottivat diakonissan heti omakseen ja alkoivat oitis käyttää tämän palveluja hyväkseen.

| Anna Tiittanen

Pro gradu -tutkielma: Postmoderni kohtaa perinteisen maskuliinisuuden Tosimies-lehden mieskuvassa

 anna_tiittanen_ing
 Anna Tiittanen

 
Tosimies-lehden puheessa miehestä törmäävät historia ja kulttuurimme odotukset ja ihanteet. Tyypillinen mies kristillisessä miestenlehdessä on työtä tekevä perheensä elättäjä.

| Daniel Nummela

Pro gradu -tutkielma: Kuuluuko auktoriteetti kirkossa Raamatulle vai sitä tulkitsevalle yhteisölle?

 daniel_nummela_ing
 Daniel Nummela

 
Teologisissa keskusteluissa kysymys raamatuntulkinnasta on viimeaikoina noussut polttopisteeseen. Raamatuntulkintaa koskevan mielenkiinnon heräämiseen ovat osaltaan vaikuttaneet Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viimeaikaiset tapahtumat.

| Kirista Lääperi

Pro gradu -tutkielma: Häpeän pelko selittää Sirakin kirjan synkkää naiskuvaa

Nykysuomalaisille kohtuullisen tuntematon apokryfikirja, Sirakin kirja, on tutkijoiden keskuudessa tunnettu negatiivisesta asenteestaan naisiin. Väitetään jopa Sirakin kirjan kirjoittajan olleen naistenvihaaja.

| Jenni Tuulensuu

Pro gradu -tutkielma: Kuka sanoo tahdon? Naisen ihmisyys thaimaalaisessa prostituutiossa

 jenni_tuulensuu_ing
 Jenni Tuulensuu

 
Naisen ihmisyyden ja ihmisoikeuksien tarkastelu – ja ennen kaikkea niiden kyseenalaistaminen – ovat arvolatautuneita missä kontekstissa tahansa. Kenellä on oikeus määrittää toisen yksilön ihmisyys? Päättääkö yksilö sen itse vai ohjautuuko se muulta, esimerkiksi yhteiskunnasta?

| Juha Alander

Pro gradu -tutkielma: Mikko Juva – teologi uutta puoluetta rakentamassa

 juha_alander_ing
 Juha Alander


Suomessa teologien ja pappien yhteiskunnallista osallistumista on pidetty luonnollisena. Näiden ryhmien panos kansakunnan rakentamisessa onkin ollut merkittävä. Osa teologeista on toiminut korkeissakin tehtävissä poliittisessa elämässä

| Fredrik Portin

Pro gradu -avhandling: Livsåskådning som dödar, eller…?

Artikeln behandlar vissa drag i den livsåskådning som den kontroversiella biologen Richard Dawkins uttrycker i sin populärvetenskapliga litteratur. Skribenten påpekar att Dawkins förhållningssätt till livet har missförståtts.

| Kaisa-Maria Pihlava

Pro gradu -tutkielma: Naisia ensimmäisten seurakuntien johtajina?

 kaisa-maria_pihlava_ing
 Kaisa-Maria Pihlava

 
Varhaiskristillisiä seurakuntia kokoontui naisten kodeissa. Näistä naisista kertovat tekstikohdat varhaiskristillisissä kirjoituksissa ovat yleensä hyvin lyhyitä ja niukkoja. Mitä heistä voidaan siis tietää?

| Johanna Kujala

Pro gradu -tutkielma: ”Sitä ei irrota suopa ei lipeä” – lapsena koettu vanhemman itsemurha

 johanna_hamalainen_ing
Johanna Kujala 

Olen tutkielmassani pyrkinyt hahmottamaan millaisen merkityksen lapsena koettu vanhemman itsemurha ihmisen elämässä saa ja miten menetyksen kanssa voi oppia elämään.

| Hanna Korpijärvi

Pro gradu -tutkielma: Nykyään vain ”hyvä” katolilainen voi päästä Yhdysvaltain presidentiksi

 hanna_korpijrvi_ing
 Hanna Korpijärvi

Nykyään Yhdysvalloissa napit vastakkain eivät ole enää protestantit ja katolilaiset, vaan liberaalit ja konservatiivit yli kirkkokuntarajojen. Se asettaa uudenlaisia haasteita myös presidentiksi halajaville.

| Kalervo Pöykkö

Pro gradu -tutkielma: Sanoista soivaksi sanaksi

 kalervo_poykko_ing
 Kalervo Pöykkö

Tekstistä nousevaa musiikillista muotoa eli sisältölähtöisyyden ideaa on pyritty noudattamaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jumalanpalvelus-uudistuksessa messusävelmistön toisessa sävelmäsarjassa mahdollisimman paljon.

| Katri Saarelainen

Pro gradu -tutkielma: Pienoispatsaat kertovat muinaisen Kinneretin kulttuurikontakteista

 katri_saarelainen_ing
 Katri Saarelainen 

Esinetutkimuksella on ollut merkittävä rooli selvitettäessä muinaisen Kinneretin kulttuurikontakteja. Erinäiset löydöt viittaavat siihen, että Kinneretillä oli vilkkaat kauppasuhteet Syyriaan, välimeren alueelle ja Egyptiin.

| Mika Hynninen

Pro gradu -tutkielma: Pietarin evankeliumi todistaa toisen vuosisadan juutalaisvastaisuudesta

Pietarin evankeliumin aineisto osoittaa, että juutalaisten ja kristittyjen välinen polemiikki toisella vuosisadalla johti kristillisen juutalaisvastaisuuden kehittymiseen. Juutalaiset väittivät Jeesuksen kuolleen lain kiroamana ja opetuslasten varastaneen hänen ruumiinsa.

| Elsa Savolainen

Pro gradu: Suomen katolinen paikalliskirkko oli 1990-luvulla kasvava ja ekumeeninen diasporakirkko

 elsa_savolainen_ing
 Elsa Savolainen

Paavi Johannes Paavali II vieraili Suomessa ja muissa Pohjoismaissa kesällä 1989. Paavin-vierailulla oli merkittävät seuraukset niin Suomen katoliselle paikalliskirkolle kuin luterilaiselle kirkollekin.

| Jussi Niemelä

Väitöstutkimus: Kansanteoreettinen ajattelu ohjaa kloonauskäsityksiä

Väitöskirjatutkimukseni johtopäätöksenä voi esittää, että kansanteoreettiset ajattelutaipumukset muokkaavat merkittävällä tavalla katolisia kloonausasenteita.

| Elisa Järnefelt

Pro gradu -tutkielma: Älykkään suunnittelun teoria mukailee ihmisen intuitiivista arkiajattelua

 elisa_jarnefelt_ing
 Elisa Järnefelt 

1990-luvun lopulla Yhdysvalloissa muodostetun älykkään suunnittelun teorian mukaan luonnossa havaittava monimutkaisuus on älykkään suunnittelun seurausta – eliöt ovat älykkään suunnittelijan suunnittelemia. Teoriassa ei siis puhuta Jumalasta tai luomisesta, minkä takia teoria ei ole sen kannattajien mukaan uskonnollinen eikä sen omaksuminen edellytä uskoa Jumalaan tai ihmeisiin.

| Päivi Aikasalo

Pro gradu -tutkielma: Pyhiinvaellus on modernille ihmiselle sopiva tapa ilmaista uskoa

 paivi_aikasalo_ing
 Päivi Aikasalo 

Pyhiinvaelluksen spirituaaliset kokemukset ovat henkilökohtaisia ja liittyvät jokaisen vaeltajan omaan elämäntarinaan. Kokemuksen näkökulmasta pyhiinvaeltajien kokema yhteisöllisyys nousee kuitenkin keskeiseksi tekijäksi.