Pro gradu -artikkelit

| Rami Niemi

Pro gradu -artikkeli: Benedictus XVI: Jeesus Kristus on Jumalan ilmoitus

Kristillistä teologiaa, Raamatun tulkintaa ja näitten akateemista tutkimusta on viimeistään 1800-luvulta leimannut pirstaloituminen. Yksi kehityksen taustajuonne liittyy ilmoitusta koskevien käsitysten hajaantumiseen etenkin protestanttisuuden piirissä. Paavina vuosina 2008–2013 olleen Benedictus XVI:n teologiassa ilmoitus on varsinaisesti Jeesus Kristus itse. Suomessa vahvan luterilaisen perinteen näkökulmasta ilmoituskysymys voisi olla kirkkojen yhteyspyrkimysten kannalta antoisa aihe.

| Marko Särkilahti

Pro gradu -artikkeli: Sähköiset ylioppilaskoetehtävät – uskonnonopettajien unelmia, valmiuksia ja asenteita

Ylioppilaskirjoitukset muuttuvat sähköisiksi asteittain aine kerrallaan. Uskonnon osalta tämä tapahtuu syksyllä 2017. Pro graduni käsittelee uskonnonopettajien näkemyksiä sähköisten ylioppilaskoetehtävien kehittämisestä sekä heidän valmiuksiaan ja suhtautumistaan ylioppilaskokeen sähköistämiseen. Tutkimukseen osallistui 133…

| Anna Westerholm

Maskuliininen Paavali?

Sukupuolentutkimus on ollut osana raamatuntutkimusta jo pidemmän aikaa. Maskuliinisuutta on tarkasteltu raamatuntutkimuksessa jo toistakymmentä vuotta. Mitä sukupuolentutkimus pystyy sanomaan Paavalista? Voiko Paavalia pitää maskuliinisena vai ilmensikö Paavali pikemminkin feminiinisinä pidettyjä…

| Otso Järvi

Mobiiliteknologia kannattelemassa papin iettä?

Perehdyin gradussani pappien työajan hallinnan ja mobiiliteknologian väliseen suhteeseen. Mobiiliteknologialla tarkoitettiin rajauksen puitteissa pääasiassa älypuhelimia, tablettitietokoneita ja hybridilaitteita sekä niihin läheisesti liittyviä palveluja, kuten sosiaalista mediaa ja pilvipalveluja. Mobiiliteknologia on…

| Mari Hietala

Uskonnonuhrien lapsuudenkodin uskonnollinen kasvatus

”Uskontokasvatusta” − eli uskonnollisen perinteen välittämistä sukupolvelta toiselle − voivat harjoittaa sekä yksilöt että yhteisöt. Kasvattajan tavoitteena on tässä tapauksessa sosiaalistaa kasvatettava tietyn uskonnollisen yhteisön normeihin, arvoihin ja toimintatapoihin. Uskonnollisten…

| Katariina Väisänen

Köyhällä ei ole tilaa toimia

Kun puhumme köyhyydestä, kuvaamme puutetta ja kurjuutta. Mutta minkä puutteesta köyhyydessä tarkalleen ottaen on kyse? Minkälaista kurjuutta tarkoitamme köyhyydestä puhuessamme? Käsiteanalyysin avulla huomataan, että köyhyydeksi kutsumassamme ilmiössä ei ole kyse…

| Pietari Hannikainen

Lastenohjelmien myyttinen maailma

Kenellekään ei liene uutta, että lastenohjelmissa esiintyy yliluonnollisia hahmoja, kuten noitia, tonttuja, keijuja ja haltijoita − niinhän on aina ollut. Vai onko? Tutkin pro gradu -työssäni lastenohjelma Pikku Kakkosta parin…

| Vilja Alanko

Kun nainen ei vaikene – neuvotteluja sukupuolesta, vallasta ja uskosta Paavalin ja Teklan teoissa

Toiselle vuosisadalle ajoitettu kirjoitus Paavalin ja Teklan teot kertoo Teklasta, joka kääntyy Paavalin julistuksen myötä kristinuskoon ja omaksuu askeettisen elämäntavan. Autuaaksijulistukset, jotka avaavat kertomuksen, johdattavat lukijaa yleistämään ne tekstin tulkinnalliseksi…

| Lari Launonen

Onko jumalausko ”kognitiivisten toimintojen kieroutuma”?

Kognitiivisen uskontotieteen mukaan jumalausko johtuu muun muassa siitä, että ihminen on yliherkkä tulkitsemaan tietyt huomiota herättävät ja oudot ilmiöt tietoisten toimijoiden vaikutukseksi. Tämä yliherkkyys on yksi syy sille, miksi jotkut…

| Timo Tekoniemi

Kuningasten kirjat − sekava kronologia todisteena muutoksista Vanhan testamentin tekstissä

Kuningasten kirjat ovat oiva esimerkki Raamatun kirjoista, joista meille on säilynyt tekstuaalista todistusaineistoa hyvinkin mittavista Raamatun kirjojen toimitusprosesseista. Kuningasten kirjoista on säilynyt kaksi toisistaan huomattavasti eriävää versiota, joiden eroavuuksia vertailemalla…

| Aki Kekkonen

VIHAPOSTILLA

Uskonnollinen vihapuhe luterilaisessa kontekstissa Suomessa. Systemaattinen analyysi Helsingin piispalle osoitetusta uskonnollisesta vihapalautteesta.   Suomalaisille miehille olet iljetys Niin kuin myös tekosi Toivottavasti tuonelan kohtusi hakataan pian pois!   Helsingin piispa…

| Elina Törrönen

”Mitä on elämä sille, jolta puuttuu viini!”

Viinin juominen ja juopuminen Uuden testamentin maailmassa Eksegetiikan mielenkiintoisimmat tutkimusaiheet ovat usein lähellä myös nykyihmisten elämänkysymyksiä. Elämänhallinta, syöminen, juominen ja juopuminen ovat ajankohtaisia aiheita niin sosiaalisessa mediassa, viihteessä kuin poliittisessa…

| Sara Takala

Kohti suurinta hyvää

Eleonore Stumpin narratiivinen teodikea osana modernia teodikeakeskustelua Filosofit ja teologit ovat aikojen saatossa käsitelleet pahan ja kärsimyksen ongelmaa useista eri lähtökohdista käsin. Yksinkertaisimmillaan tässä ongelmassa on kyse siitä haasteesta, jonka…

| Jukka Erkkilä

”Jokaisen oli astuttava joko maan puolustajain tai sen kavaltajain riviin” – Näkymiä papin paikalta Suomen sisällissotaan

Vuonna 2018 tulee kuluneeksi sata vuotta Suomen sisällissodasta, joka on vaivannut suomalaisia rupisena ja kutiavana haavana jo usean sukupolven ajan. Sodan syiksi ja seurauksiksi on ajan sivu esitetty vaihtelevia tulkintoja….

| Soile Tuusa

Savolaiset ja karjalaiset talonpojat uudistivat papistoa 1800-luvun jälkipuoliskolla, pohjalaiset papit säilyttivät yläluokkaisen taustansa

Suomen kolmas, vuonna 1851 toimintansa aloittanut (vanha) Kuopion hiippakunta käsitti 1800-luvun jälkimmäisellä puoliskolla itäisen ja pohjoisen Suomen, yli puolet maan pinta-alasta. Alue pysyi yhtenäisenä vuoteen 1896, jolloin Pohjois-Karjala siirtyi Savonlinnan…

| Paula Lehtinen

Antiikin juutalaisnaisten piilotettu todellisuus

Monet nykytutkijat näkevät antiikin juutalaisnaisten arvonimien takana todellisia esimiestehtävien hoitajia, ja sosiaalisen kontekstin sekä juutalaisuuden monimuotoisuuden tarjoamista palasista kootaan uudenlaista kuvaa naisten mahdollisuuksista synagogayhteisöissä. Kreikkalais-roomalaisen kulttuurin ja Mishnan (säännöskokoelma, joka…

| Laura Vähäaho

Lastenlehtien kasvattava maailma – Lasten Siionin synty 1930-luvun suomalaisessa yhteiskunnassa

Kotimainen lastenlehtiä koskeva tutkimus on ollut verrattain harvalukuista huolimatta siitä, että lastenlehtiä on julkaistu 1800-luvun puolivälistä lähtien. Ensimmäinen lapsille suunnattu lehti oli vuonna 1854 ilmestynyt ruotsinkielinen Eos, joka sai pian…

| Eetu Manninen

Oppituoli taivaassa, opetustoimi sydämessä – Kristus sisäisenä opettajana ja kristillisen julistuksen perustana Augustinuksen teologiassa

Varhaisessa kirkossa Jeesuksen asema suhteessa Jumalaan ja maailmaan ymmärrettiin niin sanotun Sanan teologian näkökulmasta. Siinä Kristus nähtiin Jumalan Sanana, joka oli alussa Jumalan luona ja jonka kautta Jumala loi maailman….