Pro gradu -artikkelit

| Peppi O'Connor

Graduhaastattelu: Venäjän Äänisjärven kalliokaiverrukset tarjosivat unohtumattoman kenttätutkimuskokemuksen, josta syntyi Eximian gradu

Teologian maisteriksi Helsingin yliopistosta pian valmistuva Erica Pottier matkusti kesällä 2019 Karjalassa sijaitsevalle Äänisjärvelle tutkimaan muinaisia joutsenaiheisia kaiverruksia. Paikalliset tutkijat ihmettelivät aluksi suomalaisen teologin kiinnostusta aiheeseen, mutta lopulta jaettu innostus yhdisti.

| Peppi O'Connor

Graduhaastattelu: Onnistuuko Raamattu Kansalle -käännös tavoittelemassaan kansankielisyydessä?

Raamattu Kansalle -käännös valmistui vuonna 2012. Käännöksen taustalla on yhteiskristillinen yhdistys Raamattu Kansalle ry., joka toteutti käännöstyön talkoovoimin. Perusteellisessa ja palkitussa gradutyössään Sanna-Mari Pynnönen tutkii muun muassa sitä, miten Raamattu Kansalle -käännös onnistui tavoitteessaan olla kansankielinen Raamattu.

| Olli Saukko

Graduhaastattelu: Miten tiedonkäsittelyprosessit näkyvät naisen uskottomuutta selvittävässä Numerin kirovesirituaalissa?

Numerin viidennessä luvussa kuvataan aviorikoksesta epäillylle vaimolle suoritettavaa monivaiheista mustasukkaisuusrituaalia, jossa uhrataan Jahvelle, vannotaan vala sekä juotetaan naiselle rituaalivettä, jonka on määrä jollain tavalla vaikuttaa hänen hedelmällisyyteensä. Peppi O’Connor tutki…

| Elisa Kössi

En pro gradu -intrevju: Erfarenheter av antisemitism har ökat i Finland

Antisemitismen är säkert ett av den europeiska historiens mest högljutt tigna teman, som med jämna mellanrum påminner om sig själv genom oväntade utbrott, såsom i slutet av april i form av skjutningar i en synagoga i San Diego.

| Heidi Rautalahti

Graduhaastattelu: Lasten sururyhmässä ei pohdita, mihin päädytään kuoleman jälkeen

Milla Korkalainen on käytännöllisen teologian pro gradu-tutkielmaansa varten osallistunut ja havainnoinut lasten sururyhmän toimintaa. Tutkimukseen valittu ei-kirkollisperäinen lasten sururyhmä tuki lasta läheisen kuoleman käsittelyssä. Surusta huolimatta välillä myös naurettiin, Korkalainen…

| Katri Karhunen

Pro gradu -tutkielma: Kristinusko ja islam eniten esillä Helsingin Sanomien pääkirjoituksissa 1990-luvulla

– Ei ole sattumaa mitä lehtiin kirjoitetaan. Lehden toimittajat tietävät, että kirjoittamalla tietyllä tavalla asioista, pystytään vaikuttamaan ihmisten mielipiteisiin. Maailman tapahtumatkin vaikuttavat lehden mielipiteeseen mielenkiintoisella tavalla, kertoi Jan Pohjonen kysyttäessä,…

| Elisa Kössi

När mänskliga rättigheter inte räcker till – En pro gradu-intervju med Ilona Silvola

Den så kallade flyktingsfrågan har de senaste åren dominerat den politiska diskussionen likaså i Finland som i Europa i allmänhet. Rädslan för terrorism och oron för den inhemska befolkningens rättigheter…

| Olavi Seppänen

Teologiaa Tenojoelta – Pro gradu -haastattelu Helga Westin kanssa

Mitä voi tapahtua, kun perinteinen saamelainen elämänfilosofia kohtaa kristillisen teologian? Tätä lähti kokeilemaan Tore Johnsen (1969–), pohjoissaamelainen teologi Norjasta. Tuloksena on syntynyt ajatuksia niin kosmologiasta, vähemmistökansan ja valtionkirkon kohtaamisista kuin ympäröivän luonnon…

| Elisa Kössi

Mot det okända och bortom? – Pro gradu-intervju med Laura Brännkärr-Väänänen

I och med de nya utbildningsreformerna har även alternativa sätt att skriva akademiska avhandlingar varit på tapeten. En mycket diskuterad fråga är huruvida pro gradu-avhandlingar i allt större grad skulle…

| Elisa Kössi

Mysteriet om masseba – Pro gradu-intervju med Topias Tanskanen

Guds närvaro bland sitt folk är en central och återkommande tanke i den judiska tempelkulten, i den kristna teologin om Guds inkarnation i Kristus och i nattvarden. Det är denna…

| Ari Minadis

Kuolemanrajakokemuksen kokeneet saattavat kieltää kuoleman kokonaan

Teologian tutkimusalalla kuolemanrajakokemuksia on tutkittu hyvin vähän. Kirjailija ja väitöskirjatutkija Miia Kontro päättikin pro gradussaan tarttua aiheeseen opiskelijakaverinsa kannustamana. Nyt gradun pohjalta julkaistaan myös kirja, joka on suunnattu aiheesta kiinnostuneelle…

| Ville Mäkipelto

Graduhaastattelu: Uskontotiede auttaa ymmärtämään anoreksian rituaaleja

Matilda Melan graduhaastattelu.

| Taina Kalliokoski

Graduhaastattelu: Kirkko vaikeni Helsingin vuoden 1917 kirkkomellakoista

Keväällä 1917 Helsingin kaduilla ja isoissa kirkoissa pidettiin työväestölle suunnattuja puheita. Nikolainkirkko vallattiin kahdeksi päiväksi. Kirkko painoi tapahtumat villaisella. Kun kirkkomellakoista tuli kuluneeksi sata vuotta, Helsingin yliopistossa hyväksyttiin tapahtumia tutkinut Hanna Fageruddin kirkkohistorian gradu.

| Ville Mäkipelto

Palkittu gradu paljastaa, miksi Paavalia vihattiin

Antti Vanhojan gradu selvitti sosiaalitieteen menetelmin, miksi varhaisiin kristittyihin kuuluneet ebionit vihasivat Paavalia.

| Pekka Rautio

Vuonna 2015 hyväksytyt teologian opinnäytetyöt: Helsingin yliopisto, Åbo Akademi, Itä-Suomen yliopisto

Vuonna 2015 hyväksytyt teologian opinnäytetyöt: Helsingin yliopisto, Åbo Akademi, Itä-Suomen yliopisto

| Joona Raudaskoski

Pro gradu -artikkeli: Uskonnollisuus ei synny tai häviä järjen voimalla

Pro gradu -artikkeli: Uskonnollisuus ei synny tai häviä järjen voimalla

| Paavo Huotari

Pro gradu -artikkeli: Ensimmäisen Pietarin kirjeen tutkimus – Päivityksen paikka?

Ensimmäisen Pietarin kirjeen tutkimus – Päivityksen paikka?

| Patrik Jansson

Pro gradu -artikkeli: Noituutta, parantamista, nekromantiaa vai sittenkin vain profetiaa?

Noituutta, parantamista, nekromantiaa vai sittenkin vain profetiaa? Hesekielin kirjan jakeiden 13:17–23 haasteellinen tulkinta.