Artikkelit

Tässä osiossa teologia.fi esittelee teologian alan tutkimusta

Katso myös artikkeleita aiheen mukaan ylävalikosta.

| Petri Merenlahti

Psykologinen eksegeesi – huonoa eksegeesiä?

 

 petri_merenlahti_ing_2
 Petri Merenlahti

Psykologisella raamatuntutkimuksella on huono maine. Viime vuosina se on kuitenkin tehnyt uuden tulemisen. Millaisesta lähestymistavasta on kyse.

| Lauri Thurén

Sillä kaikki muu on pelkkää retoriikkaa – työväline jokaisen teologin pakkiin

Viime vuosikymmeninä Raamattua on alettu tutkia monenlaisin uusin menetelmin. Jokaisen raamatuntutkijan ja teologin tulisi olla niistä tietoinen. Vanhoilta teksteiltä voidaan kysyä uusia asioita. Korostan nyt kuitenkin asian toista puolta: Väitän, ettei uusia näkökulmia voi ummistaa silmiään perinteisessäkään eksegeettisessä tutkimuksessa. Esimerkkinä toimii retorinen kritiikki.

| Marita Seitsalo

Legitimitet och moral: tvärvetenskapligt forskningsprojekt (2005-2008)

Vad betyder det när vi hävdar att det finländska rättssamhället är legitimt?  Projektet Legitimitet och moral försöker fördjupa vår förståelse av begreppet legitimitet, säger professor Tage Kurtén.

| Marita Seitsalo

Kinneretin kaivauksen löydöt tukevat Vanhan testamentin tutkimusta

 kirsi_valkama_kinneret_ing
Kirsi Valkama
Kuva: Andreas Zingg
  

Helsingin yliopiston eksegetiikan laitos on vuodesta 1998 lähtien ollut mukana arkeologisessa kaivausprojektissa Israelin Kinneretissä.
    
Tutkijat ovat olleet erityisen kiinnostuneita 1100-1000 ekr. välisestä ajanjaksosta, jolloin Kinneret oli kukoistava

| Marita Seitsalo

Mielen historian huippuyksikössä keskitytään mm. tunteiden historian tutkimiseen

 risto_saarinen_ing
Risto Saarinen 

Teemme aatehistoriallista perustutkimusta. Yksi painopistealue on viime vuosina ollut tunteiden historia. Tunsivatko antiikin ja keskiajan ihmiset samoja tunteita kuin me nyt tunnemme. Ainakin tunteiden luetteloissa tietyt perustunteet, suru, ilo, pelko, viha, kateus, häpeä, sääli, ystävällisyys ovat pysyneet samanlaisina, kertoo Risto Saarinen

| Kirsi Tirri

Nuoren aikuisen spiritualiteetti

Nuoret aikuiset kaipaavat hiljentymistä kiireen keskellä. He tarvitsevat mystiikan ja kauneuden kokemuksia rationaalisen ajattelun vastapainona. Arvojen pohtimnen on tärkeää kun nuori miettii elämän tarkoitusta.

| Arto Kuorikoski

Aikamme uskonto ja estetiikka

Artikkelissa tarkastellaan uusimman suomalaisen kirkkoarkkitehtuurin ja -taiteen myötä kysymystä, missä määrin resakralisaation käsite on mahdollista tulkita estetiikan avulla. Kiinnitän huomiota myös resakralisaatioon liittyvien esteettisten kvaliteettien kapeuteen ja tämän seikan uskonnolliseen ja yhteiskunnalliseen merkitykseen.

| Ismo Dunderberg

Kristinuskon ”salaiset kansiot,” media ja historiallinen totuus

Artikkelissa käydään keskustelua Dan Brownin Da Vinci -koodin ja Juudaksen evankeliumin saavuttamasta mediajulkisuudesta ja pohditaan sen luonnetta ja suhdetta näkemyksiin historiallisen tiedon luonteesta.

| Tuula Sakaranaho

Pienryhmäisten uskontojen opetus ja uskonnonvapaus

Viime vuosikymmenenä tapahtunut suomalaisen yhteiskunnan nopea monikulttuuristuminen näkyy myös kouluissa. Oppilaat tulevat eri puolilta maailmaa ja tuovat omat kulttuuriperinteensä mukanaan; monikulttuuristumisen myötä myös uskontojen kirjo kouluissa on kasvanut.

| Tage Kurtén

Teologiska utmaningar i en postsekulariserad tid

Religionssociologerna pekar idag på att samhället blir mindre sekulariserat. Etiker har pekat på att moralisk diskussion fått ökad plats. Denna utveckling innebär en ökning av religiöst och moraliskt språk i offentligheten.

| Mikko Ketola

Mikä Opus Deissä oikein kiinnostaa?

Oletko tullut ajatelleeksi, että Opus Dei on
anagrammi nimestä Oedipus? Tavalliselle ihmiselle se on vain mielenkiintoinen yhteensattuma. Mutta on olemassa laaja joukko Opus Dein arvostelijoita, joille se on taas yksi uusi todistus tämän katolisen järjestön salatusta luonteesta.

| Teija Mikkola

Moderni uskonnollisuus

Uskonnolliset muutokset etenevät yhtä matkaa nuoren urbaanin väestön kasvun kanssa. Muutos näkyy kirkon jäsenyyden kyseenalaistamisena. Uudenlaisia henkisyyden muotoja ilmaantuu perinteisen kristillisyyden rinnalle. Moderni nuori kuulostelee omia to­del­­­­­lisia tarpeitaan. Pohdinnan perusteella hän päättää millaiset vaihtoehdot luon­­tu­vat itselle parhaiten.

| Anne Birgitta Yeung

Uskonnollisuuden tila ja tulevaisuus

Tämän päivän maailmassa uskontoa on mahdotonta sivuuttaa, jos halutaan ymmärtää yhteiskunnan ja yksilöiden elämää. Myöhäismoderni aika haastaa uskonnollisuutta ja etenkin kirkko-instituutiota. Samalla avautuu kuitenkin myös kiehtovia mahdollisuuksia.

| Paavo Kettunen

Mitä on hengellinen häpeä?

Syynä hengellisen häpeän tutkimukseeni on 1990-luvulla tekemäni tutkimus suomalaisten rippikokemuksista. Vain 58 prosenttia ripittäytyneistä koki saaneensa apua ripistä ja sen anteeksiantamuksesta. Aloin pohtia, mistä tämä johtuu. Eräs syy voi olla, etteivät ihmiset läheskään aina kärsi syyllisyydestä vaan häpeästä.