Ajankohtaista

| Marita Seitsalo

Väitös etiikan ja uskonnonfilosofian alalta 27.10.2007

    TL Ari Savuoja väittelee 27.10.2007 kello 10 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Mikä on ihme ja mitä ihmeistä voidaan tietää? – Keskustelu ihmeistä uusimmassa englanninkielisessä uskonnonfilosofiassa”. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa…

| Marita Seitsalo

Väitös dogmatiikan alalta 20.10.2007

Teol. maist. Niilo Räsänen väittelee 20.10.2007 kello 10 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Kutsu kuuliaisuuteen – James I. Packerin liittonomistinen raamattukäsitys” (A Call to Obedience. James I. Packer´s Covenantal Nomist…

| Marita Seitsalo

Kutsuuko Paavali juutalaisia ”koiriksi”? Luentotaltiointi nyt verkossa

      Kutsuuko Paavali juutalaisia "koiriksi" (Fil. 3:2)?      Videokoosteen Ph.D. Mark D. Nanosin 14.5.2007 Helsingin yliopistossa pitämästä esitelmästä löydät täältä.

| Marita Seitsalo

Suomen Akatemialta runsas 1.2 milj. euroa teologiseen tutkimukseen

Suomen Akatemia on myöntänyt rahoituksen neljälle Helsingin yliopiston teologian alan tutkimushankkelle. Akatemia myönsi niin ikään kolmivuotisen rahoituksen kahteen Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan tutkijatohtorin hankkeeseen.
    
Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta päätti rahoituksesta 28.9.2007.

| Hannu Mustakallio

Joensuun teologianopiskelijat tulevat sisä-Suomen hiippakunnista

Läntisen teologian opiskelijat tulevat lähinnä sisä-Suomen hiippakunnista, jos heidän taustaansa tarkastellaan luterilaisen kirkon hiippakuntajaon mukaan.

| Marita Seitsalo

Väitös ortodoksisen teologian alalta 28.9.2007

     Kiista Suomen ortodoksisen kirkkokunnan asemasta oli poliittisesti tulenarka Teologian maisteri Juha Riikonen on Joensuun yliopistossa tarkastettavassa ortodoksisen teologian alaan kuuluvassa väitöskirjassaan tutkinut Suomen ja Venäjän kirkkojen välistä kanonista eli…

| Hannu Mustakallio

Läntinen teologia sai sadannen maisterinsa Joensuussa

Joensuun yliopiston teologisessa tiedekunnassa on valmistunut sadas maisteri läntisen teologian koulutusohjelmasta. Hän on pastori Liisa Penttinen Kuopiosta.

| Marita Seitsalo

Väitös käytännöllisen teologian alalta 22.9.2007

Postmodernin isän ihanne on isyyden kokonaisvaltaisuus   Teologian maisteri Jari Kekäle tarkastelee Joensuun yliopistossa tarkastettavassa käytännöllisen teologian alaan kuuluvassa väitöskirjassaan isäidentiteettiä tarinallisesta näkökulmasta. Ihmiset syntyvät tarinoiden maailmaan ja tarinoiden keskellä…

| Marita Seitsalo

Väitös 18.8.2007: Nuorten arvot ja tietoyhteiskunta-asenteet

     
KM Olli Poutiainen väittelee 18.8.2007 kello 10 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Nuorten arvot ja tietoyhteiskunta-asenteet” (Values and Attitudes of Finnish Adolescents toward Information Society).

| Marita Seitsalo

TYT tuotti yhteiskuntavastuuraportin

   
TYT:n ensimmäinen yhteiskuntavastuuraportti syntyi noin vuoden mittaisen projektin tuloksena keväällä 2007. Tavoitteena oli oppia yhteiskuntavastuusta tekemällä itse, eli tuottamalla oma raportti.

| Marja Sadeniemi

Raija Sollamo Vanhan testamentin tutkijain kv. seuran presidentiksi

raija_sollamo_ing 
 Raija Sollamo

Kansainvälinen Vanhan testamentin tutkijain seura Society for the Study of the Old Testament (IOSOT) valitsi kokouksessaan Ljubljanassa Sloveniassa 20.7.2007 professori Raija Sollamon Helsingin yliopistosta järjestön uudeksi presidentiksi kaudeksi 2007-2010.

| Marita Seitsalo

Muutos haastaa kristillisten kirkkojen lähetystyön

 nime_ing_ing
 M. Antola ja M. Vähäkangas 

Nordic Institute for Missiological and Ecumenical Research (NIME) järjestää lähetystyön tutkimuksen pohjoismaisen konferenssin 19.- 22.8.2007 Turussa.

| Marita Seitsalo

Mary Douglas in Memoriam

  
Tuottelias brittiläinen sosiaaliantropologi Mary Douglas (25.3.1921 – 16.5.2007) tuli tunnetuksi ennen kaikkea kulttuuria ja symbolijärjestelmiä koskevista teoretisoinneistaan. 

| Marita Seitsalo

Teologian alan väitös 18.5.2007

                    Minustako papiksi? Soveltavia opintojaan suorittava teologian opiskelija papin ammattikuvan ja identiteettinsä rakentajana Yliopiston teoria ja työn käytäntö opettavat toisiaan Työelämän ja yliopisto-opiskelun välillä…

| Marita Seitsalo

Väitös ekumeniikan alalta 25.5.2007

  
TM Ari Ojell väittelee 25.5.2007 kello 12 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”One Word, One Body, One Voice – Studies in Apophatic Theology and Christocentric Anthropology in Gregory of Nyssa” (Yksi Sana, Yksi Ruumis, Yksi Ääni: Tutkimuksia apofaattisesta teologiasta ja kristosentrisestä antropologiasta Gregorios Nyssalaisella).

| Marita Seitsalo

Väitös 5.5.2007: Käytännöt ja ajattelu Michel Foucault’n filosofiassa

TM, FM Kai Alhasen sosiaalietikan alaan kuuluva väitöskirja, ”Käytännöt ja ajattelu Michel Foucault’n filosofiassa” (Practices and Thought in Michel Foucault’s Philosophy), tarkistettiin Helsingin yliopistossa 5.5.2007. Vastaväittäjänä toimi professori Tuija Pulkkinen, Jyväskylän…

| Marita Seitsalo

Väitöstiedote: Pyhät naiset Venäjällä

Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin tutkija, FL Elina Kahla väittelee venäjän kielen ja kirjallisuuden alalta otsikolla ”Life as Exploit: Representations of Twentieth-Century Saintly Women in Russia” (Elämä kilvoitteluna: 1900-luvun pyhien naisten representaatioita…

| Marita Seitsalo

Uskonto ja sukupuoli -verkosto kokoaa yhteen eri alojen tutkijoita

Uskonnon ja sukupuolen tutkimiseen on selkeä tarve sekä Suomessa että kansainvälisestikin. Tähän tarvitaan eri alojen tutkijoiden panosta, toteaa TM Annukka Kalske.