Ajankohtaista

| Marita Seitsalo

Legitimitet och moral: tvärvetenskapligt forskningsprojekt (2005-2008)

Vad betyder det när vi hävdar att det finländska rättssamhället är legitimt?  Projektet Legitimitet och moral försöker fördjupa vår förståelse av begreppet legitimitet, säger professor Tage Kurtén.

| Marita Seitsalo

Kvinnor i science fiction-filmer granskades

– För att förstå religionen idag måste vi se också på populärkulturen, som ju är en rätt central del av mångas liv idag, säger Sofia Sjö.

| Marita Seitsalo

Joensuu: Gradutallin virtuaalipilttuusta potkua esteettömään opiskeluun

Joensuun yliopistossa aloitettiin tammikuussa 2006 ortodoksisen teologian oppiaineryhmän kehittämishanke. Tavoitteena oli kehittää opinnäytetöiden ohjausprosesseja ortodoksisen teologian oppiaineryhmässä (entinen ortodoksisen teologian laitos).

| Marita Seitsalo

Mielen historian huippuyksikössä keskitytään mm. tunteiden historian tutkimiseen

 risto_saarinen_ing
Risto Saarinen 

Teemme aatehistoriallista perustutkimusta. Yksi painopistealue on viime vuosina ollut tunteiden historia. Tunsivatko antiikin ja keskiajan ihmiset samoja tunteita kuin me nyt tunnemme. Ainakin tunteiden luetteloissa tietyt perustunteet, suru, ilo, pelko, viha, kateus, häpeä, sääli, ystävällisyys ovat pysyneet samanlaisina, kertoo Risto Saarinen.

| Marita Seitsalo

Kirjauutuus: Puheenvuoro inhimillisen uskonnollisuuden puolesta

     Merenlahdelta ilmestyi tammikuun puolivälissä uusi teos Ihmisen näköinen Jumala Otavan kustantamana. Raamatun kertomuksia on osattava tulkita Raamattu on inhimillinen kirja. Se ei ole historiallisesti erehtymätön, vaan sidoksissa oman aikansa…