Ajankohtaista

| Katri Antin

Kaksipäiväinen Kirkko ja kansainvaellukset -symposium

Helsingissä järjestetään ekumeeninen teologinen symposium 17.-18. marraskuuta, jonka aiheena on ”Kirkko ja kansainvaellukset siirtolaisuuden ja monikulttuurisuuden haasteet kirkkojen itseymmärrykselle”.

| Joona Salminen

Raamatullista elämää

Kuluvana vuonna on Kirjapajan kustantamana ilmestynyt mielenkiintoinen teos Arkielämä Raamatun aikaan. Juudan kylistä roomalaisiin kaupunkeihin. Kirjan tekijät Anni Pesonen ja Kirsi Valkama ovat eksegetiikan tutkijoita Helsingin yliopistossa

| Joona Salminen

Pohjoismainen Jeesus-symposium Turussa

Åbo Akademin teologinen tiedekunta sekä Åbo Akademin historian Jeesuksen tutkimusryhmä järjestävät su 3.– ke 6. lokakuuta 2010 Turussa kansainvälistä Jeesus-tutkimusta käsittelevän pohjoismaisten tutkijoiden symposiumin The Identity of Jeesus.

| Joona Salminen

Patristinen konferenssi Åbo Akademissa

Åbo Akademissa järjestetään 20.–23.9.2010 pyhää Basileios Suurta (330–379) käsittelevä konferenssi, jonka teemana on The Actuality of St. Basil the Great.

| Joona Salminen ja Raimo Hakola

Helsingin yliopiston tutkijat mukana löytämässä varhaista synagogaa

Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan tutkijoista ja opiskelijoista koostuva ryhmä on osana kansainvälistä yhteistyöverkostoa löytänyt julkisen rakennuksen Israelin Galileasta. Tänä kesänä aloitettiin professori Jürgen Zangenbergin johdolla kaivaukset Horvat Kurin kylässä, joka on rakennettu noin 2 km:n päässä Galileanjärven rannasta sijaitsevalle kukkulalle. Kohdetta ei ole ennen kaivettu eikä sitä tunneta Raamatun tai muiden antiikin lähteiden perusteella. Suomalaisten ryhmää johtaa Helsingin yliopiston dosentti Raimo Hakola. Hän kertoo löydön olevan merkittävä.

| Joona Salminen

IOSOT – Vanhan testamentin tutkimusta aurinkoisessa Helsingissä

Helsingin yliopistolla on parhaillaan käynnissä kansainvälinen Vanhan testamentin tutkimuksen konferenssi IOSOT (The International Organization for the Study of the Old Testament). Tapahtuman ohjelmaan voi tutustua Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan kotisivuilla, esitelmistä on saatavilla tiivistelmät.

| Joona Salminen

Professori Sakaranaho: ”Uskontotiede vastaa monikulttuurisen yhteiskunnan haasteisiin”

Uskontotieteen professorina joulukuussa 2009 aloittanut Tuula Sakaranaho piti juhlaluentonsa 26.5. aiheesta ”Uskontotiede ja monikulttuuristuva yhteiskunta”. Esitelmässään professori Sakaranaho nosti esille, miten uskonnolliset yhdyskunnat joutuvat painimaan yhtäältä omaan perinteeseensä sitoutumisen ja toisaalta muuttuvaan yhteiskuntaan sopeutumisen välillä.

| Hannu Mustakallio ja Joona Salminen

Historiallista ja kirkkohistoriallista rajatutkimusta joensuulaisvoimin saksalaisessa erikoisjulkaisussa

Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa on julkistettu saksalaisen kirkolliseen nykyhistoriaan erikoistuneen aikakauskirjan Kirchliche Zeitgeschichten uusin teemanumero. Se sisältää 14 saksankielistä artikkelia, jotka liittyvät teemaan ”rajat esteinä – rajaseudut mahdollisuuksina, esimerkkitapauksena Karjala” (Grenzen als Barrieren – Grenzregionen als Chancen. Das Beispiel Karelien). Lähes kaikki kirjoittajat ovat historian- ja kirkkohistoriantutkijoita Itä-Suomen yliopistosta.

| Hannu Mustakallio

Professori Eeva Martikainen 1949–2010

Professori Eeva Martikainen kuoli 22. helmikuuta Helsingissä. Lue professori Hannu Mustakallion muistokirjoitus.

 

| Joona Salminen

Esittelyssä Heikki Räisäsen teos The Rise of Christian Beliefs

Heikki Räisänen, The Rise of Christian Beliefs. The Thought World of Early Christians (Fortress Press 2010). Lue esittely teoksesta täältä.

| Joona Salminen

Professori Paavo Kettunen sai juhlakirjan

Itä-Suomen yliopiston käytännöllisen teologian professorin Paavo Kettusen kunniaksi on julkaistu juhlakirja Terve sielu terveessä ruumiissa. Pääosa kirjan artikkeleista liittyy käytännölliseen teologiaan, erityisesti sielunhoitoon. Lisäksi kirjassa käsitellään uskonnollista kasvatusta, diakoniaa ja systemaattisen teologian kysymyksiä. Kirkkohistorialliset artikkelit tarjoavat uusia näköaloja itäsuomalaiseen menneisyyteen ja nykypäivään.  Mukana on myös luterilais-ortodoksisia suhteita ortodoksisesta näkökulmasta valaiseva artikkeli ja luettelo professori Kettusen julkaisutoiminnasta. Kirjan on toimittanut professori Hannu Mustakallio.

 

| Joona Salminen

Pauli Annalan juhlaseminaari 5.2.2010

Maan päällä niin kuin taivaassa Pauli Annalan juhlaseminaari 5.2.2010   Jumala, kosmos ja ihminen antiikista keskiaikaan 9.00-12.30   Alustukset Jumala, kosmos ja ihminen Platonin Timaioksesta Fransiskukseen, Pauli Annala Juutalais-kristillinen traditio…

| Tuomas Nyyssölä

Ortodoksinen uskonnonopettaja ohjaa oppilasta oman uskonnon sisällä

Koulun uskonnonopetuksen asemasta on käyty viime vuosina runsasta keskustelua. Keskustelu on koskenut erityisesti uskonnon opetuksen ”tunnustuksellisuutta”. Tällöin on pidetty tärkeänä sitä, että opettajan kuuluminen siihen uskontokuntaan, jonka uskontoa hän opettaa. Vuoden 2003 uskonnonvapauslain myötä tunnustuksellisen uskonnon opettamisen käsite korvattiin käsitteellä ”oman uskonnon opetus”. Antaako uskonnon opettaja uskontoa ja etiikkaa koskevaa yleissivistystä vai kasvattaa oppilasta tämän omaan uskontoon?

| Tuomas Nyyssölä

Kirjauutuus: Oliko Paavali katolilainen?

Opiskelijan kirjoittama kirja käyttää suomalaisessa Paavali-tutkimuksessa uudenlaisen puheenvuoron.

| Tuomas Nyyssölä

Kirjauutuus: Suomalaiset pappilat

Suomalaiset pappilat ovat parhaimmillaan olleet hengellisen ja henkisen elämän keskuksia, joiden vaikutus ulottui paljon paikallisyhteisöä kauemmaksi. Tuore teos esittelee henkilö- ja rakennushistoriallisesti mielenkiintoisia suomalaisia pappiloita ja niiden elämänpiiriä 1700-luvulta 1970-luvulle.

| Tuomas Nyyssölä

Salainen tutkimus paljastaa

Vuonna 1959 paavi Johannes XXIII ilmoitti Vatikaanin toisen kirkolliskokouksen koollekutsumisesta. Samana vuonna Suomen Kirkon Seurakuntatyön Keskusliitto (SKSK) lähetti suurimpien kaupunkien evankelis-luterilaisille kirkkoherroille kyselyn, joka koski Katolisen kirkon toimintaa Suomessa. Salaiseksi tarkoitettu tutkimus osoittaa, että monet kirkon johtohenkilöt sekä erityisesti uuspietistit näkivät Katolisen kirkon uhkana kansankirkolle.

| Tuomas Nyyssölä

Vierailuluento: Ambivalence and conflict: the Catholic Church and evolutionary theory

VIERAILULUENTO: Katolisen kirkon suhtautuminen evoluutioteoriaan   Professori Gereon Wolters Konstanzin yliopistosta Saksasta vierailee systemaattisen teologian tutkijaseminaarissa 17. marraskuuta. Wolters on pitkän uran tehnyt tieteenfilosofi, joka on vierailevana tutkijana yliopiston tutkijakollegiumissa….

| Tuomas Nyyssölä

Tutkimus: Suomalainen rippikoulu on kansainvälisesti huippuluokkaa

Kansainvälinen rippikoulututkimus osoittaa, että rippikoulu vaikuttaa myönteisesti suomalaisten nuorten uskonnollisiin asenteisiin sekä lisää heidän kiinnostustaan seurakuntaa kohtaan. Suomalaisnuoret ovat myös tyytyväisempiä rippikouluunsa kuin ikätoverinsa Pohjois- ja Keski-Euroopassa.