Ajankohtaista

| Pekka Rautio

Eksegetiikan valtakunnallinen pro gradu -palkinto jaettu

Suomen Eksegeettisen Seuran järjestämän vuotuisen Eksegeettisen päivän yhteydessä 9.2. jaettiin tänä vuonna ensimmäisen kerran eksegetiikan valtakunnallinen pro gradu -tutkielmapalkinto. Palkinto myönnettiin Vanhan testamentin eksegetiikkaa pääaineenaan Itä-Suomen yliopistossa opiskelevalle Jarkko Vikmanille….

| Pekka Rautio

Uusi opinnäyteartikkeli ilmestynyt

Uusi graduartikkeli on julkaistu opinnäyte-osiossa: Osallisuuden vai sorron kirja? Musa W. Duben jälkikolonialistinen ja feministinen raamatuntulkinta. Artikkelin kirjoittaja Lotta Gammelin on teologian maisteri, jonka systemaattisen teologian alaan kuuluva pro gradu -tutkielma ”Am…

| Pekka Rautio

Kaksi uutta kirjaesittelyä ilmestynyt

Kaksi uutta kirjaesittelyä on ilmestynyt. Toisessa kirjaesittelyssä Seija Mahlamäki-Kultanen esittelee Elina Kuusiston väitöskirjan ”Avoimesti sitoutuneena. Lähetystyö kristillisessä kasvatuksessa ja vapaaehtoistyössä” vuodelta 2011 ja toisessa esittelyssä Petra Kuivala tarkastelee opettajia moraalinvartijoina…

| Pekka Rautio

Henkisen ja maallisen risteyksissä – Studia Generalia -luento 9.2.

Teologisen tiedekunnan professorit Ismo Dunderberg ja Eila Helander luennoivat torstaina 9.2. klo 17-19 Helsingin yliopistolla järjestettävässä kevään 2012 Studia Generalia -luentosarjassa ”Kulttuurien murros”. Luennon aiheena 9.2. on ”Henkisen ja maallisen risteyksissä”. Tilaisuudessa…

| Pekka Rautio

Luther-luentosarja Tapiolan seurakunnassa

Luther-luentosarja käynnistyy keskiviikkoisin klo 18.00 – 19.30 Tapiolan kirkossa (Kirkkopolku 6, Espoo) osana Luther-vuoden ohjelmaa pääkaupunkiseudulla. Ensimmäinen tilaisuus järjestetään 25.1. aiheesta ”Musiikki hengellisyyden lähteenä ja innoittajana”. Luennoitsijana tilaisuudessa TT, kappalainen…

| Pekka Rautio

Yleisötilaisuudet ateismista ja uskonnollisesta muutoksesta

Donner instituutti järjestää Turussa 18.-20.1. seminaarin teemalla ”The New Visibility of Atheism in Europe”. Seminaarin yhteydessä keskiviikkona 18.1. pidetään kaksi julkista yleisötilaisuutta, johon ateismista ja uskonnollisesta muutoksesta kiinnostuneet opiskelijat, tutkijat ja muu…

| Pekka Rautio

Uusi graduartikkeli opinnäyte-osiossa

Opinnäytteissä luettavana Silja Hyvärisen artikkeli: ”He himoitsevat peltoja ja ryöstävät talot” – Juudan sosiaalihistorian tarkastelua 600- ja 400-luvuilla eKr. Artikkelissa tarkastellaan Juudan sosiaalihistoriaa 600- ja 400 luvuilla eKr. peilaamalla syntynyttä konstruktiota Miikan kirjan…

| Pekka Rautio

Pyhän polut – virtuaalimatka pyhiin kuviin

Osana Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Pyhä-teemaa toteutettu Pyhän polut -sivusto esittelee valokuvia erilaisista kirkkorakennuksista ympäri maailmaa. Sivusto tarjoaa kuusi erityyppistä polkua pyhän äärelle, joista jokainen virtuaalinen matka muodostaa oman temaattisen kokemuksensa. …

| Katri Antin

Uskonto ja mielenterveys: Maria Åkerblom

Teologia.fi-palvelun vuoden 2011 viimeinen teema käsittelee uskonnon ja mielenterveyden suhdetta. Nämä kaksi teemaa kietoutuvat yhteen myös horrossaarnaaja Maria Åkerblomin elämässä. Emerituspiispa ja -professori Gustav Björkstrand on pohtinut pitkään Åkerblomin arvoitusta. Hän on…

| Katri Antin

Uskonnonfilosofiaa suomalaisille

Uskonnonfilosofia elää nousukauttaan. Olli-Pekka Vainio ja Aku Visala haluavat johdattaa suomenkieliset lukijat niihin uskonnonfilosofisiin kysymyksiin, joista keskustellaan tällä hetkellä maailmalla. Heidän vastajulkaistu teoksensa Johdatus uskonnonfilosofiaan käsittelee yhtä aikaa sekä klassisia…

| Katri Antin

Arkeologisten kenttätöiden ja tutkimusprojektien esittelytilaisuus

Perjantaina 9.12. Helsingin yliopistossa esitellään yliopiston arkeologisia kenttätöitä ja tutkimusprojekteja. Mukana on myös raamatuntutkija Raimo Hakola, joka esittelee Horvat Kurin kaivauksia. Kesällä kenttätöissä – ja vähän muuallakin HY:n arkeologisten kenttätöiden ja tutkimusprojektien…

| Katri Antin

Video: Erkki Tuomioja ja Ville Jalovaara keskustelevat

Marraskuun alussa Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa järjestettiin keskustelutilaisuus, jossa ulkoministeri ja historijoitsija Erkki Tuomioja ja TT Ville Jalovaara keskustelivat Jalovaaran tuoreesta teoksesta Kirkko, Kekkonen ja politiikka 1962–1982. Tilaisuus videoitiin ja…

| Katri Antin

Reformaatio vaikutti naisiin – ja naiset reformaatioon

Kirsi Stjerna kuvaa teoksen Reformaation naisia johdannossa, kuinka hänen opiskellessaan teologiaa 1980-luvulla naisten roolia reformaatiossa ei käsitelty lainkaan. Stjernaa kuitenkin kiinnosti, mitä naiset ajattelivat reformaatiosta, millainen rooli heillä oli tapahtumissa…

| Katri Antin

Teologia kuuluu tiedeyliopistoon

Aamulehdessä julkaistiin maanantaina 20.11.2011 professori Markku Myllykankaan ja emeritus professori Esko Länsimiehen puheenvuoro: Teologian opetus ei kuulu yhteiskunnan ylläpitämiin tiedeyliopistoihin. Myllykankaan ja Länsimiehen mukaan uskonto ja uskonnollisuus johtavat tieteen rappioon….

| Katri Antin

Luovuttujan ääni ei kuulu kantasolututkimuksessa

Teologian tohtori Eeva Nyrövaara väitteli vuoden 2011 alkupuolella feministisestä bioetiikasta. Nyrövaaran haastattelu on luettavissa Helsingin yliopiston Teologisen tiedekunnan sivuilta. Maanantaina 21.11. Nyrövaara esittelee feminististä bioetiikkaan Nuorten Akatemiaklubissa, joka edistää nuorten…

| Katri Antin

Ville Jalovaaran haastattelu

Teologian tohtori Ville Jalovaara on tutkinut kirkon suhdetta politiikkaan Urho Kekkosen presidenttikaudella. Jalovaara kertoo aiheesta lisää haastattelussa, joka on julkaistu Helsingin yliopiston Teologisen tiedekunnan internetsivuilla. Jalovaara on julkaissut aiheesta teoksen Kirkko, Kekkonen ja…

| Katri Antin

Helsingin yliopistolla vierailuluento hermeneutiikasta

Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa järjestetään hermeneutiikan vierailuluento maanantaina 21.11. klo 16-18.Aleksanterinkatu 7, ls 6 (6. kerros). Porvoon hiippakunnan piispa, TT Björn Vikström esittelee Paul Ricoeurin hermeneutiikan antia kirkon julistuksen näkökulmasta….

| Katri Antin

Karjalan teologisen seuran tapahtumat

KESKUSTELUTILAISUUS la 19.11.2011 klo 16.00–17.00 Karjalan teologisen seuran ja Joensuun Kaupunginteatterin järjestämä keskustelutilaisuus Fundamentalisti-näytelmän teemoista kaupungintalon pienellä näyttämöllä, Rantakatu 20, 4 krs. Keskustelutilaisuuden alustavat kirkkohistorian professori Hannu Mustakallio ja käytännöllisen…